Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit werft aan: Halftijdse project verantwoordelijke (NL)

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit werft aan : Halftijdse project verantwoordelijke (NL)

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (APGS) werd opgericht in 2007 in de aanloop van de dertigste verjaardag van de Alma-Ata Verklaring. Actoren van verschillende horizonten en actief rond het recht op gezondheid (vakbonden, mutualiteiten, verschillende verenigingen en netwerken, ngo’s en academici), besloten de krachten te bundelen om op te komen voor een progressief en egalitair gezondheidsbeleid. Dit zowel in België, Europa als wereldwijd.

www.gezondheid-solidariteit.be

De activiteiten van het Actieplatform worden gebald onder het drieluik "expertise - debat - actie". Meer concreet richt het Actieplatform zich op:

 •        Het maken van kritische analyses van het gezondheidsbeleid, met inbegrip van de politieke en sociale determinanten van gezondheid.

 •        Het informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking en gezondheidswerkers over de gevolgen van het neoliberaal beleid op de gezondheid, inclusief op het ruimere geheel van sociale beschermingsmaatregelen en publieke dienstverlening.

 •        Het bewerkstelligen van concrete veranderingen op het terrein door het naar voor schuiven van alternatieven, beïnvloeden van beleidsmakers en het voeren van actie.

Taakbeschrijving

 •        Coördinatie en opvolging van de werkgroep Determinanten van internationale gezondheid : (ontwikkelingssamenwerking, impact van vrijhandelsakkoorden): voorbereiden van vergaderingen, organiseren van activiteiten en evenementen en ze opvolgen (logistiek, financiën, inhoud).

 • Coördinatie en opvolging van de werkgroep Lokale Aanpak rond gezondheid ( opvolging van de communicatie en verspreiding van de resultaten rond de Ontmoetingen :Samen voor gezondheid (www.samenvoorgezondheid.be) die plaatshadden op 1 en 2 december 2017 – opvolging subsidiedossiers ( opmaak voorstellen en rapportering) – opvolging evaluatie en kapitalisatie van de uitkomsten van deze Ontmoetingen- ondersteuning van de organisatie van mogelijke nieuwe platforminitiatieven /projecten in de toekomst )

 •        Samenwerken met de verantwoordelijken van de andere werkgroepen van het Actieplatform: Europa & Gezondheid (commercialisering); Alternatieven voor gezondheid, Werk en gezondheid.

 •        Deelnemen aan het communicatiewerk : artikels redigeren, website en sociale media onderhouden, nieuwsbrief opstellen en mobilisatiemateriaal ontwikkelen, …

 •        Onderhouden en versterken van de contacten tussen de verschillende lidorganisaties en uitbreiden van het Nederlandstalige netwerk ( absolute prioriteit voor het komende jaar).

 •        Ondersteunen van het administratieve en budgettaire beheer van de vereniging (betalingen, deelname aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de jaarlijkse Algemene Vergadering, rapporten en agenda’s).Gezocht profiel

 •        Je moedertaal is Nederlands en je beheerst het Frans goed zowel mondeling als schriftelijk, je hebt minimaal een passieve kennis van het Engels;

 •        Kennis van het gezondheidsbeleid en gezondheidssystemen in het algemeen, op zijn minst in België; Kennis van gezondheidspromotie;

 •        Je bezit de capaciteit om op een autonome manier te werken en zelf initiatieven te nemen;

 •        Je werkt graag in teamverband en in nauwe samenwerking met je collega’s;

 •        Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands en Frans;

 •        Je beschikt over de basisvaardigheden op vlak van informatica: Office, Mailchimp, sociale media, online zoeken, enz...;

 •        Ervaring in de non-profit-sector of in projecten rond volksgezondheid/internationale solidariteit is een belangrijke troef.

Condities

 •        Indiensttreding - vanaf 15 augustus.

 •        Halftijds contract van onbepaalde duur;

 •        Paritair comité 329.03

 • Aangename werkplek omgeven door organisaties die werken aan meer solidariteit;

 •        Plaats van tewerkstelling is Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel (op wandelafstand van het Noordstation en de metrohalte Kruidtuin).

Hoe deelnemen aan de selectie? Stuur ons je motivatiebrief en CV vóór 25 juni 2018 per mail aan julie.maenaut@gezondheid-solidariteit.be

 

Praktisch

Wanneer?
woensdag 20 juni 2018 (Hele dag)

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

ons RSS feedVind ons op Facebook