Samen voor gezondheid: Ontmoetingen 2017

 “Samen voor gezondheid: Ontmoetingen 2017” - “Ensemble pour la santé: Rencontres 2017” 

is een initiatief van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit.

Waarover gaat het?

Op 1 en 2 december 2017 organiseren we een groot ontmoetingsmoment:  de eerste editie van een “nationale biënnale voor gezondheid en welzijn”. 

 

Hoe en waarom is het project ontstaan?

Wij zijn meer dan 30 Vlaamse, Brusselse en Waalse partnerorganisaties uit gezondheid en welzijn, maar ook actoren uit huisvesting, voeding, mobiliteit, onderwijs,… die willen bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsongelijkheid en aan het bevorderen van gezondheid en welzijn voor iedereen.

Om aan een betere gezondheid en welzijn te werken moeten al die domeinen worden betrokken en samenwerken, want onze gezondheid wordt grotendeels bepaald door sociale en economische factoren: inkomen, tewerkstellingssituatie, onderwijs, huisvesting en leefomgeving, cultuur, …

We doen dat via een proces van co-creatie.  Ook nu al leidt dat tot een boeiende dynamiek van kennismaking, ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering.

We richten de focus op het lokaal niveau, en gaan op zoek naar vernieuwende projecten waar participatief gewerkt wordt. Die projectenwillen we bekend maken als goede praktijkvoorbeelden.

We willen stimuli bieden voor de onderbouwing van die lokale en participatieve aanpak en voor een betere afstemming van praktijk, onderzoek en beleid.

Dat doen we omdat we menen dat deze initiatieven bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid en solidariteit en aan meer levenskwaliteit en betere gezondheid.

 

Bezoek de website www.samenvoorlasante.be of de facebookpagina voor meer informatie: Samen voor gezondheid – Ensemble pour la santé

Contact: info [at] samenvoorlasante [dot] be

Praktisch

Waar?
ACV & De Markten
Plétinckxstraat 19 & Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel
België
Wanneer?
vrijdag 1 december 2017 - 8.30 tot zaterdag 2 december 2017 - 17.00

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons