Werelddag van Verzet tegen Armoede

 

17 oktober is Werelddag van Verzet tegen Armoede en dan komen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede,tevens ook lid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel.

Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Daarmee wil het Netwerk de aandacht vestigen op de diepe gezondheidskloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. Zij hebben meer gezondheidsproblemen, een lagere levensverwachting en stellen heel vaak doktersbezoek uit om financiële redenen. Daarom schuift het Netwerk een reeks heel concrete voorstellen naar voor om de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren voor mensen in armoede.

Hier vind je meer uitleg over onze campagne. Het Netwerk tegen Armoede wil haar campagne breed verspreiden, ook bij andere middenveld-organisaties, dus delen maar ! 

Praktisch

Waar?
Belgie
België
Wanneer?
dinsdag 17 oktober 2017 (Hele dag)

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons