Het Actieplatform gezondheid en solidariteit werft aan : Een projectverantwoordelijke / halftijds (m/v/x)

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit werft aan  : Een projectverantwoordelijke / halftijds (m/v/x) Europees netwerk tegen de commercialisering en privatisering van gezondheid

 Functie  :

 Is hoofdzakelijk gericht op de Europese actie en de hij/zij/x zal verantwoordelijk zijn  voor het secretariaat van het Europese netwerk tegen de commercialisering en privatisering van gezondheid . Hij/ zij /x zal tewerkgesteld worden binnen een jong team, en mee de zoektocht naar financiering ondersteunen voor zowel het Actieplatform als het Europees netwerk.

 Concreet takenpakket:

 Acties die erop gericht zijn het netwerk verder te ontwikken en te consolideren:

 -Zoektocht naar subisidies en giften.

- Prospectie van nieuwe leden in Europa.

 Het op rails zetten van projecten :

 Organisatie en voorzitten van vergaderingen alsook redactie van verslagen

-       

Co-constructie met de leden van het netwerk en het platform van  evenementen en projecten zowel op Belgisch als op Europees niveau , alsook het organisatorisch en financieel beheer hiervan .

 -     

Opvolging en coordinatie van activiteiten, acties, projecten en vergaderingen.

 -     

Rapportage ( activiteiten, projecten, ..)

 

            Secretariaatstaken :

-Bijhouden van databank

-Website actueel houden alsook regelmatige  communicatie via sociale media

-Bijhouden van de boekhoudkundige documenten

Profiel en competenties :

We zijn op zoek naar een persoon die autonoom en dynamisch is , gemakkelijk  sociale contacten legt en graag binnen een betrokken team werkt .We denken hierbij aan volgende vaardigheden:

-      Bekwaam om te organiseren en te coordineren .

-      Goede redactie

-      Computervaardig(teksten, gegevens, presentatie, communicatie, ...).

-      Noties van boekhouding

-      Beheersing van het Frans, Engels, en minstens passieve kennis van het  Nederlands

-      Kennis en ervaring van de VZW  en NGO- sector

Pluspunten:

-      Kennis van de Europese instellingen

-      Betrokkenheid bij Belgische en internationale sociale bewegingen

 

Wat we bieden  :

Halftijdse functie , binnen een team van drie permanenten . Barema gelijk aan  bachelorniveau en CP 329.02.

Om de werking van het Actieplatform beter te begrijpen verwijzen we u naar : www/gezondheid-solidariteit.be

Om het Europees netwerk tegen commercialisering en privatisering beter te begrijpen verwijzen we u naar : http://www.health-is-not-for-sale.org/  en http://europe-health-network.net/

Gelieve uw kandidatuur door te sturen naar Isdabelle Heymans voorzitster van het Actieplatform gezondheid en solidariteit en in Cc naar Julie Maenaut, medewerkster Platform voor 07/01/2017

isabelle [dot] heymans [at] medecinsdumonde [dot] be

julie [dot] maenaut [at] sante-solidarite [dot] be 

 Een gesprek  met de geseleteerde kandidaten is voorzien voor 17/01/2017

 Indiensttreding liefst vanaf 1 februari.

 

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons