Het re-integratietraject voor zieken

Persbericht

Brussel, 21 december 2015

Het re-integratietraject voor zieken

 

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (APGS) en TRIPALIUM opgesteld uit sleutelpersonen en mensen uit de praktijk (raadgevende artsen, huisartsen en bedrijfsartsen, vakbondsleden, patiëntenverenigingen, diensten gezondheidspromotie, gezondheidsdeskundigen,  …) vragen nadrukkelijk aan de regering:

 

-       om het akkoord dat binnen de “groep van 10” werd gesloten, goed te keuren

-       om alles in staat te stellen zodat een louter budgettaire doelstelling wordt vermeden

-       om het akkoord binnen een werkelijk herstelproces te plaatsen

 

Daarom lanceren het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (APGS) en Tripalium een petitie omdat de volgende voorwaarden absoluut moeten worden gerespecteerd:

-        De verbintenis mag uitsluitend op vrijwillige en participatieve basis van de werknemer gebeuren ;

-        Elke sanctie moet verbannen worden ;

-        De “behandelende arts” moet de referentiearts blijven van de werknemer;

-        De bedrijfsarts moet de sleutelrol spelen in het overleg met de raadgevende arts van de mutualiteit;

-        De werkgever moet verantwoordelijkheid opgelegd worden en moet concreet meewerken aan de verbintenis : niet alleen om de werkplek aan te passen maar ook om de sociale omgeving te creëren die noodzakelijk is, met name in verhouding tot de collega’s, en dit in samenwerking met het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk);

-        Alle nodige juridische garanties moeten aan de werknemer gewaarborgd worden wat betreft contract, loon en in het bijzonder ontslag wegens overmacht;

-        Financiële, organisatorische en juridische garanties moeten verzekerd worden voor de verschillende deelnemers aan de procedure in zijn geheel.

 

Het APGS en TRIPALIUM zijn van mening dat een herstelproject binnen de werkwereld voor mensen die gezondheidsproblemen ervaren veel meer ambitie verdient dan besluiten die in allerijl worden genomen omwille van ideologische en budgettaire redenen zonder wetenschappelijke onderbouwing en die niet realiseerbaar zijn. De gevolgen zijn dat mensen in grotere armoede terechtkomen en dat gezondheidsprofessionals geïnfantiliseerd worden.

 

Wat het APGS en TRIPALIUM betreft, mag een dergelijk initiatief de toename van slechte werkomstandigheden en de weerslag op de gezondheid van werknemers niet verhullen.

Het Platform en Tripalium

 

Contactpersoon :

 

NL : Hanne Bosselaers, Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, +32 485 08 43 34

FR : Jean-Marie Léonard, Actieplatform en Tripalium : +32 473 21 16 08


Actieplatform Gezondheid en Solidariteit             
            TRIPALIUM

Plate-forme d’Action Santé et Solidarité                            Hoogstraat 26-28 Rue Haute

Haachtsesteenweg 53                                                           Brussel 1000 Bruxelles

tel: +32 2 209 23 64 |                                                           Tel.: 02/549.56.77

www.gezondheid-solidariteit.be|                                      www.tripalium.be

www.sante-solidarite.be

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

ons RSS feedVind ons op Facebook