Nieuwe werkgroep binnen het Actieplatform: Gender en gezondheid

Bron: GAHPS Dalhousie University

Op initiatief van de lidorganisaties Le Monde selon les Femmes; Femmes et Santé; en Cultures et Santé wordt de werkgroep “Gender en gezondheid” opgezet.

Naast het ontegensprekelijke belang van aandacht voor een voldoende gedifferentieerd gezondheidszorgbeleid voor mannen en vrouwen, is de opzet van deze werkgroep de transversalisering van gender binnen de lidorganisaties en werkgroepen van het actieplatform.

Vele beleidsbeslissingen, gaande van het micro- tot het macroniveau, worden nog onvoldoende op hun impact voor het versterken van genderongelijkheden onderzocht. Zo zijn het bijvoorbeeld vaak vrouwen die de zwaarste gevolgen dragen van de financiële en economische  crisis doordat zij in grote mate de zorgtaken opnieuw dienen op te nemen. De gezondheidssector dient immers met een zwaar tekort aan middelen af te rekenen. Ook de logica van het handelsbeleid is niet genderneutraal. Bestaande ongelijkheden, waaronder op het vlak van gezondheid, worden zo versterkt, terwijl uit veelvuldig onderzoek blijkt dat de gezondheid van vrouwen net een van de belangrijkste motoren voor sociale en economische ontwikkeling is. Een intersectionele benadering waarbij het verband tussen verschillende vormen van ongelijkheid (gender, sociale klasse, etniciteit, etc.) centraal staat, is daarbij essentieel.

De eerste activiteit van de werkgroep bestaat in het uitwerken van een instrument om gender te “mainstreamen” binnen onze organisaties. Dit is een participatief proces vertrekkende vanuit de ervaringen van de deelnemers. Het engagement omvat het deelnemen aan een vijftal werksessies in het najaar (tussen oktober en december 2015).

Geïnteresseerd om deel uit te maken van deze werkgroep? Stuur ons dan een mailtje naar info@gezondheid-solidariteit.be en pascale@mondefemmes.be 

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

ons RSS feedVind ons op Facebook