op zoek naar een Halftijds coördinator (m/f/x)

Het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit werft aan.

APGS - PASS is op zoek naar een Halftijds coördinator (FR/NL)

Wat doet die coördinator?

 • Coördinatie en opvolging van verschillende werkgroepen (niet noodzakelijk tegelijkertijd): voorbereiding van de vergaderingen, organisatie van diverse activiteiten en evenementen en de opvolging (logistiek, financiën en inhoudelijk) verzekeren, het schrijven van artikels en rapporten.
  1. Werkgroep “Werk en Gezondheid”: werk als bepalende factor voor gezondheid, de relaties tussen de arbeidsgeneesheer, de huisarts, de mutualiteiten en de vakbonden ;
  2. Werkgroep “Alternatieven voor Gezondheid” : met actoren vanuit verschillende domeinen, bouwt deze werkgroep aan richtlijnen voor de hervorming van ons huidig gezondheidssysteem;
  3. Werkgroep “Samen voor Gezondheid – Ensemble pour la Santé”: opvolging voor enkele maanden, intersectorale actie rond de determinanten van gezondheid op lokaal vlak;

 

 • Coördinatie van de communicatie en van de relatie met de leden en andere partners (buiten de werkgroepen die de andere collega's begeleiden) 

 • Ontvangst en behandeling van nieuwe aanvragen, up-to-date houden van onze contactgegevens van de leden, website, ...

 • Coördinatie van het contact tussen de Raad van Bestuur en het team : voorbereiding van de agenda voor de vergaderingen van de Raad van bestuur en de algemene Vergadering in samenwerking met de voorzitster, follow-up en operationalisering van de besluiten van het bureau van de Raad van Bestuur, ondersteuning van het administratieve en budgettaire beheer van het Actieplatform ;

 • Samenwerken met de verantwoordelijken van de andere werkgroepen van het Actieplatform : Lokale aanpak van Gezondheid (Ensemble pour la Santé – Samen voor Gezondheid), Europa en Gezondheid en Internationale Determinanten van Gezondheid.

 

 

Welk profiel zoeken we?

U bent tweetalig Frans-Nederlands. U heeft een minimumniveau B2 voor het  Nederlands en C2 voor het Frans. En een passieve kennis van het Engels;
U bezit goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, op  zijn minst in uw moedertaal ;
Je hebt kennis van het gezondheidsbeleid en -systemen in het algemeen en in  zeker Federaal;
U kan zelfstandig werken en neemt initiatief ;
U werk graag in teamverband in nauwe samenwerking met uw collega's ;
U beschikt over de basis informaticakennis : Office, Wordpress/Spip, online  opzoekwerk, ... ;
U heeft ervaring in de non-profit, ervaring met projecten over volksgezondheid  en/of de gezondheid op het werk is een belangrijke troef ;

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

ons RSS feedVind ons op Facebook