“TTIP maakt ziek” zeggen Europese gezondheidsactoren tijdens wereldactiedag op 18 april te Brussel

© D19-20

Natalie van Gijsel

 

Tijdens de internationale actiedag tegen handel- en investeringsakkoorden op 18 April in Brussel, organiseerde het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit een workshop over gezondheid en handel- en investeringsakkoorden, zoals het Transatlantisch Handel- en investeringspact (TTIP), het Handel in Diensten akkoord (TISA) en het handelsakkoord tussen EU en Canada (CETA). 

Handel- en investeringsakkoorden plaatsen winst boven welzijn en schaden de volksgezondheid. Er moeten daarom bindende garanties komen dat de volksgezondheid wordt gevrijwaard. Daarover zijn Europese en Belgische gezondheidsactoren het eens. 

Sebastian Franco, vertegenwoordiger van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit opende de discussie. Hij plaatste handels- en investeringsakkoorden TTIP, TISA en CETA in een Europees kader dat sinds lange tijd de druk opvoert voor de commercialisering van gezondheidszorg, enerzijds via een reeds jarenlange onderfinanciering van gezondheidszorg en anderzijds via liberalisering van de gezondheidsmarkt. 

Natalie Van Gijsel van de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld benadrukte dat TTIP en TISA de gezondheid aantasten via een doorgedreven commercialisering van gezondheidszorg die leidt tot minder toegang tot gezondheidszorg, maar ook via een impact op de leefomgeving door het naar beneden halen van gezondheids-, sociale en milieuwetgeving. Paul Jammar, vertegenwoordiger van het Nationaal Intermutualistisch Committee (CIN-NIC) stemde hiermee in wanneer hij de positie van de Belgische mutualiteiten over TTIP uitlegde. Hij benadrukte dat dit soort handel- en investeringsverdragen het Belgische systeem van sociale bescherming in gevaar brengen.

Vladimir Nieddu van het Europees Netwerk tegen de commercialisering van de Gezondheid bracht verslag uit van het Wereld Sociaal Forum in Tunis, waar men een actieplan maakte voor gezondheid en sociale bescherming wereldwijd. “Gezondheid is niet alleen het terrein van gezondheidswerkers, maar behoort toe aan ieder van ons”, zei hij. Hij onderstreepte dat handel- en investeringsverdragen een impact hebben op onze dagelijkse levensomstandigheden die op hun beurt onze gezondheid beïnvloeden, zoals onzekere werkomstandigheden, vervuiling of onze voeding. We moeten daarom samen een gezonde en democratische samenleving waarmaken. Het is van groot belang dat de inhoud van de onderhandelingen worden vrijgegeven voor publieke inzage en debat. Ook moeten er bindende garanties komen dat de gezondheidszorg zal worden gevrijwaard van de vrije markt alsook dat de gezondheid zal worden beschermd. 

Vervolgens werden in kleinere werkgroepen ideeën en ervaringen uitgewisseld rond acties om gezondheid te beschermen van handel- en investeringsakkoorden zoals TTIP en TISA. Een moeilijke opdracht, zo bleek. Deze handel- en investeringsakkoorden worden immers zo ver van onze dagelijkse realiteit onderhandeld, in een ondoordringbare juridische taal, met onbegrijpelijke afkortingen als naam en zonder democratische inspraak, dat het haast onmogelijk lijkt om iemands interesse te winnen voor het onderwerp. Manieren om de acties dichter bij de mensen te brengen werden daarom aangereikt tijdens de afsluitende bijeenkomst, waar alle deelnemers van de verschillende workshops -inclusief gezondheid, klimaat, publieke diensten etcetera- samenkwamen. De nadruk werd gelegd op het creëren van een zo groot mogelijke en heterogene coalitie over regionale grenzen en sectoren heen. Tegelijkertijd moedigt men het verklaren van “TTIP- vrije zones” aan, waarbij enerzijds gemeentes en anderzijds hele sectoren of werkplekken zich publiekelijk “TTIP-vrij” verklaren. Nadien vervoegden we de manifestatie van minstens 2000 personen in de straten van Brussel, simultaan met een vijfhonderdtal acties wereldwijd, terwijl het zelfverzekerd klonk: “we geven niet op!”

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons