Noord/Zuid

De impact van het Europees handelsbeleid op het recht op gezondheid en de sociale determinanten van gezondheid zijn thema's die centraal staan in de werkgroep Noord/Zuid van het Actieplatform gezondheid en solidariteit. Zowel lobby-werk als sensibilisatie-activiteiten zijn de doelstellingen van deze werkgroep die samengesteld is door  ngo's, mutualiteiten, vakbonden en andere organisaties.

De werkgroep werkt niet enkel omtrent het Europese handels- en ontwikkelingsbeleid maar wil ook een kader bieden aan gezondheids-werkers en activitisten in België alsook het bredere publiek door te leren uit de ervaringen van de landen in het Zuiden. Vandaag zien we dat Europese landen te maken krijgen met bezuinigingsmaatregelen die voordien enkel in de ontwikkelingslanden werden doorgevoerd, met de hulp van instellingen zoals het IMF. Is een asociaal gezondheidsbeleid werkelijk onvermijdelijk in tijden van crisis?
De economische crisis zorgt enerzijds voor een agressiever Europees handelsbeleid, dit door de afbrokkeling van haar politieke en economische macht, anderzijds observeren we een groeiende Zuid-Zuid solidariteit.

De ongelijkheid waar we zowel in het Zuiden als het Noorden steeds meer mee te maken hebben hebben vindt zijn oorzaak in de afbouw van solidaire systemen. Zo zouden we kunnen stellen dat een universeel solidair sociaal en gezondheidssysteem geplaatst wordt tegenover een geprivatiseerd en gecommercialiseerd systeem, dit  zowel in het Noorden als in het Zuiden. Gebrekkige gezondheidszorg is dan ook niet enkel een probleem van de armsten, maar evenzeer van de middenklasse en het overgrote deel van de wereldbevolking.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons