Geneesmiddelen voor de bevolking, niet voor de winst!

Persbericht – 23.03.2020 

De farmaceutische industrie streeft naar winstverhoging, en niet naar innovatie of doelstellingen op het gebied van volksgezondheid. De industrie trekt zich terug uit onderzoek dat essentieel is omdat de rentabiliteit onzeker wordt geacht. De Wereldgezondheidsorganisatie betreurt bovendien de besparingen in de zoektocht naar geneesmiddelen tegen resistente bacteriën die ieder jaar tienduizenden doden veroorzaken.

De ervaring met de zogenaamde “innovatieve” geneesmiddelen zoals Zolgensma onder het Novartis-patent, wereldwijd bekend als “het duurste geneesmiddel ter wereld”, of de behandeling van hepatitis C onder het Gilead-patent, verkocht tegen 400 keer de productiekost, toont aan dat deze laboratoria enkel winst najagen. De procedures voor het verlenen van patenten voor het op de markt brengen van geneesmiddelen in Europa zijn bedoeld om commerciële belangen te beschermen ten koste van serieuze evaluaties van werkzaamheid en veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de nieuwe geneesmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht, echte voordelen bieden ten opzichte van geneesmiddelen die al beschikbaar zijn.

In feite betalen burgers twee keer voor hun geneesmiddelen, één keer door openbaar onderzoek in universitaire ziekenhuizen en onderzoekscentra te financieren en een tweede keer door de geneesmiddelen te kopen van laboratoria die de patenten van openbaar onderzoek hebben overgenomen.

Het Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en de sociale bescherming en de People’s Health Movement Europa (PHM) eisen dat effectieve en veilige geneesmiddelen, met inbegrip van het vaccin en de behandeling tegen COVID-19, gratis beschikbaar moeten zijn voor alle burgers en dat de nationale gezondheidsstelsels eerlijke prijzen moeten betalen.

Daarom roepen het Europees netwerk en PHM Europa de Europese instellingen en de lidstaten op om de regels voor het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de nationale agentschappen in de volgende zin te wijzigen:

a) Gegevens ter ondersteuning van aanvragen voor goedkeuring van geneesmiddelen moeten openbaar worden gemaakt en kunnen niet vertrouwelijk worden gehouden. Het besluitvormingsproces over het in de handel brengen van een geneesmiddel moet beschikbaar zijn voor onafhankelijk onderzoek. Het handelsgeheim kan niet worden ingeroepen om de vertrouwelijkheid te rechtvaardigen wanneer de volksgezondheid in het geding is.

b) De beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau van klinische studies ivm de werkzaamheid en de veiligheid van een nieuw geneesmiddel moet beter zijn dan het principe van “niet-inferieur”, zoals vandaag de dag de regel is. Op die manier wordt vermeden dat producten op de markt worden gebracht die geen echte innovaties zijn ten opzichte van de reeds beschikbare geneesmiddelen. Deze doen de uitgaven voor geneesmiddelen en de winst van de farmaceutische bedrijven exponentieel stijgen.

c) De studies die ter ondersteuning van de erkenningsaanvraag worden ingediend, worden momenteel door de industrie uitgevoerd, wat voor belangenconflicten zorgt. Deze studies moeten uitgevoerd worden door onafhankelijke, niet-commerciële, publiek gefinancierde instanties, die geen banden hebben met de bedrijven die een aanvraag voor goedkeuring indienen.

We roepen bovendien de Europese landen op om een agressieve strategie aan te nemen bij de prijsafspraken over nieuwe geneesmiddelen. Als bedrijven te hoge prijzen blijven hanteren, moeten de patenten worden ingetrokken om op generieke wijze worden geproduceerd.

We vragen ook om de nodige middelen voor openbaar onderzoek. Er moet ruimte worden gemaakt voor gecoördineerd en gesocialiseerd onderzoek en productie van geneesmiddelen. 

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, worden in heel Europa gedecentraliseerde acties georganiseerd.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar roept het Europees Netwerk en PHM burgers, gezondheidswerkers, organisaties… op om samen te komen op de Actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid.

De COVID-19-pandemie dwingt ons alle bijeenkomsten en acties met fysiek contact te annuleren.

We roepen daarom alle burgers op om hun steun te uiten voor “verspreid solidariteit, niet het virus”.

Hoe? Door een “witte doeken” actie op 7 april:

1. Hang een wit laken met je boodschap op een zichtbare plaats of maak thuis een poster

2. Maak een foto van jezelf met je boodschap

3. Publiceer het op de sociale media 

  • voeg de hashtag #health4all toe
  • richt het aan je politieke vertegenwoordigers

Het Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en de sociale bescherming – http://europe-health-network.net/ – P. +32499 42 44 48, europeanhealthnetwork@gmail.com 

People’s Health Movement Europa – https://phmovement.org/ana@phmovement.org