Investeren in gezondheid, vandaag en morgen

Persbericht – 30 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus brengt de problemen die worden veroorzaakt door het beleid van onderfinanciering, privatisering en commercialisering binnen de gezondheidszorg aan het licht.

Deze crisis, die onverwacht maar niet onvoorspelbaar was, werd ook en vooral bepaald door de bezuinigingsmaatregelen die door het beleid van de Europese Unie werden opgelegd, door middel van aanbevelingen die uitsluitend gericht waren op het respecteren van de begrotingsparameters.

De nationale regeringen hebben op de overheidsuitgaven gesnoeid, met name op het gebied van sociale bescherming en gezondheid. Deze aanpak heeft de markt bevoordeeld en geleid tot een stratificatie van de kwaliteit van de zorg: vandaag de dag zijn er aanzienlijke socio-economische ongelijkheden in de toegang tot de gezondheidszorg. 

Deze keuzes hebben geleid tot het verdwijnen van het aantal beschikbare bedden in ziekenhuizen in veel landen en tegelijkertijd tot de vermindering en de onzekerheid van het personeel om de doelstellingen van de vermindering van de gezondheidskosten te bereiken.

De gezondheidszorg is steeds meer geprivatiseerd en aan de markt gekoppeld. Het gezondheidsbeleid is bijna uitsluitend gericht op de productie van een steeds groter aantal prestaties, zonder rekening te houden met de behoeften van de bevolking. Hoge volumes van prestaties betekenen hoge inkomsten of vergoedingen voor de commerciële sector, maar het geeft niet weer hoe een op behoeften en rechten gebaseerd gezondheidssysteem eruit zou moeten zien. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van systemen die gebaseerd zijn op de kunstmatig geschatte kosten van een welbepaalde ziekte en niet op de werkelijke gezondheidsbehoeften en -reacties.

In het licht van een noodsituatie zoals we vandaag meemaken, is het duidelijk dat alleen een gezondheidsbeleid buiten de wetten van de markt om, beheerd en gefinancierd door het publieke systeem, sterk genoeg is om de gehele bevolking te beschermen en gecoördineerde preventiecampagnes uit te voeren. Preventie vermindert uiteindelijk het aantal zieken, wat niet in het belang is van een op winst gericht gezondheidssysteem. De pandemie biedt echter opportuniteiten voor sommige actoren om te profiteren van de concurrentie voor apparatuur, geneesmiddelen, testen, enz. Wij stellen vast dat sommige regeringen, als reactie op een gezondheidscrisis binnen een uitgehold openbaar gezondheidssysteem, in zee gaan met commerciële zorgverstrekkers zonder enige transparantie of onderhandeling. 

Daarom benadrukken het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en de Sociale Bescherming en de People’s Health Movement het belang om een Europees solidair, sterk en kwaliteitsvol gezondheidssysteem te creëren toegankelijk voor de gehele bevolking. Dit systeem moet worden gefinancierd met overheidsmiddelen, door middel van belastingen of sociale bijdragen, afhankelijk van het land, om een alomvattend en universeel antwoord op de gezondheidsbehoeften mogelijk te maken. Het moet ook gebaseerd zijn op solidariteit binnen de bevolking en tussen de Europese landen, en niet op de commerciële belangen van aandeelhouders. 

De Europese lidstaten moeten van sociale bescherming en gezondheid een prioriteit maken in hun begrotingen, zonder onderhevig te zijn aan bureaucratische beperkingen. Het is van belang dat deze begrotingen voldoende worden gefinancierd om een antwoord te bieden op de gezondheidsproblemen waarmee we in de toekomst steeds vaker te maken zullen krijgen: een vergrijzende bevolking, chronische ziekte, invaliditeit, sociale kwetsbaarheid, geestelijke gezondheid, gezondheid op het werk, enz. Dit kan worden bereikt door een sociale harmonisatie op Europees niveau, maar ook door de strijd aan te gaan tegen belastingontduiking door de invoering van progressieve bijdrageregelingen voor de hele Europese Unie.

Gezondheid mag bovendien niet losgekoppelt worden van andere sectoren. De gezondheidseffecten moeten één van de criteria zijn voor de beoordeling van alle Europese beleidsmaatregelen.

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, worden in heel Europa gedecentraliseerde acties georganiseerd. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar roepen het Europees netwerk en het PHM burgers, gezondheidswerkers, verenigingen… op om samen te komen ter gelegenheid van de Actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid.

De COVID-19 pandemie dwingt ons om alle bijeenkomsten en acties met fysiek contact te annuleren.

We roepen daarom iedereen op om zijn steun te betuigen door “solidariteit te verspreiden, niet het virus”. 

Hoe? Door een “witte doek” actie op 7 april: 

1. Hang je berichten op een wit doek op een zichtbare plaats of maak thuis een poster

2. Neem een foto van jezelf met je berichten

3. Deel ze 

  • op sociale media met de hashtag #health4all en richt het aan uw beleidsmakers
  • op de bit.ly/Agir4Health interactieve kaart  

Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en de sociale bescherming – http://europe-health-network.net/ – T. +32499 42 44 48 – europeanhealthnetwork@gmail.com 

People’s Health Movement Europa – https://phmovement.org/ana@phmovement.org