Commercialisering schaadt onze gezondheid

03.04.2020

De vermindering of bevriezing van de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg heeft gevolgen op de investeringen, op de terugbetaalde prestaties en op de lonen, zoals het kleiner aanbod van ziekenhuisbedden, de financiering op basis van activiteiten, de sluiting van ziekenhuizen en openbare zorgdiensten… De onmogelijkheid voor de overheid om te investeren in de infrastructuur en het gezondheidssysteem heeft het ervoor gezorgd dat commerciële privé investeringen in de sector op massale wijze worden ingezet.

Commerciële privébedrijven, zoals de internationale groepen Fresenius, ORPEA, Korian, Colisée of Ramsay, kopen instellingen, diensten, bedrijfstakken op en leggen hun wetten op aan de hele sector.

Of het nu gaat om de “silver economy” voor de ouderensector, de sappige private verzekeringsmarkt voor ziekenhuisopnames, medisch onderzoek of de farmaceutische industrie… voor de aandeelhouders gaat het enkel om rentabiliteit, veel meer dan om de volksgezondheid.

Een gebrek aan beschermende uitrusting, de desorganisatie van de gezondheidssystemen, het afbrokkelend onderzoek, het tekort aan geneesmiddelen, … de crisis die we vandaag meemaken toont ons de gebreken van dit systeem en waarom het dringend en noodzakelijk is om het roer om te gooien.

Zijn privé-ziekenhuizen met winstoogmerk in staat om de uitdagingen van COVID-19 aan te gaan? Ze komen pas in een tweede fase tussenbeide, wanneer openbare en non-profit ziekenhuizen al hun materiële en menselijke middelen hebben uitgeput.

Private verzekeringsmaatschappijen beschermen niet tegen het coronavirus en geven geen voorrang aan het bezetten van een bed op de intensive care… En morgen zullen ze failliet gaan omdat ze hebben moeten betalen voor een risico dat plotseling reëel is geworden!

Het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en de sociale bescherming, de People’s Health Movement (PHM) en vele andere Europese netwerken benadrukken nogmaals dat alleen een door de Staat georganiseerd systeem, gebaseerd op publieke of solidaire financiering, met publieke of niet-commerciële actoren, sterk genoeg en voldoende daadkrachtig kan zijn om de bevolking te beschermen tegen de gevaren van het leven en om universele toegang tot de gezondheidszorg mogelijk te maken.

De Europese Unie en de lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Wij roepen Europa op om de richtlijnen inzake de liberalisering van diensten en overheidsopdrachten te herzien, evenals de begrotingsbeperkingen die ze aan de lidstaten opgelegd door de Europese begrotingsnormen.

Bovendien eisen we van onze nationale regeringen dat zij het op solidariteit gebaseerde sociale beschermingssysteem herfinanciert en uitsluit van de wetten van de markt.

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, worden in heel Europa gedecentraliseerde acties georganiseerd. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar roepen het Europees netwerk en PHM de bevolking, gezondheidswerkers, verenigingen… op om samen te komen ter gelegenheid van de Actiedag tegen de commercialisering van de gezondheid.

De COVID-19 pandemie dwingt ons om alle bijeenkomsten en acties met fysiek contact te annuleren.

We roepen daarom iedereen op om zijn steun te betuigen door “solidariteit te verspreiden, niet het virus”. 

Hoe? Door een “witte doek” actie op 7 april: 

1. Hang je berichten op een wit doek op een zichtbare plaats of maak thuis een poster

2. Neem een foto van jezelf met je berichten

3. Deel ze 

  • op sociale media met de hashtag #health4all en richt het aan uw beleidsmakers
  • op de bit.ly/Agir4Health interactieve kaart  

(Hoe? Volg de link van de interactieve kaart – schrijf het adres van je locatie op – klik op “toevoegen aan kaart” – voeg een afbeelding of video toe)

Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en de sociale bescherming – http://europe-health-network.net/ – T. +32499 42 44 48 – europeanhealthnetwork@gmail.com 

People’s Health Movement Europa – https://phmovement.org/ana@phmovement.org