Campagneweek 7 april 2022

Elk jaar op 7 april (ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag) organiseert het Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg en de sociale zorg actie.

De afgelopen twee jaar heeft de Covid-19-crisis de tekortkomingen van onze gezondheidsstelsels aan het licht gebracht. In deze pandemische context hebben maatregelen zoals een van beperking van de overheidsuitgaven, rentabiliteitseisen, commercialisering en privatisering van de gezondheidszorg het – reeds lang voor de crisis aan de kaak gestelde – schrijnende gebrek aan personele, materiële en financiële middelen nóg versterkt. Deze omstandigheden hadden en hebben nog steeds schadelijke gevolgen voor de gezondheidsstelsels en bijgevolg dus ook voor de gezondheid van de bevolking.

Daarom organiseert het netwerk een Europese actieweek tegen de commercialisering van de gezondheid.

Tijdens deze actieweek staan verschillende thema’s centraal. Enerzijds is er de toegang tot vaccinatie, behandeling en medische hulpmiddelen op een niet-commerciële manier en open voor iedereen. Het netwerk steunt actief het Europees burgerinitiatief Right2Cure dat oproept tot de opheffing van octrooien en de uitwisseling van technologieën voor anti-COVID-behandelingen en vaccins.

Anderzijds werd het begin van 2022 ook gekenmerkt door wanpraktijken van multinationals op het gebied van de zorg voor afhankelijke bejaarden, zoals in de media werd belicht. De demografische tendens naar een vergrijzende bevolking vergroot de risico’s van deze commerciële misbruiken en maakt deze kwestie in alle Europese landen van cruciaal belang. De commercialisering van de gezondheidszorg voor hulpbehoevende bejaarden zal ook centraal staan in de campagne op 7 april.

Om deze actieweek voor te bereiden heeft het netwerk twee webinars georganiseerd onder de titel “De commercialisering van de gezondheid: de andere pandemie?” U kunt de presentaties van de sprekers (her)bekijken op youtube via deze link.

Het programma voor Europese Week tegen de commercialisering van de gezondheid 2022 ziet er als volgt uit:

– 31 maart 2022: Start van de actieweek in Brussel (14:30-18:00)

Conferentie in het Europees Parlement (14:30-16:30)

De commercialisering van de gezondheid: de andere pandemie!

   Georganiseerd door het Europees netwerk tegen de commercialisering van de gezondheid

  • Zijn oude mensen handelswaar? Het Orpea-dossier daagt ons uit
  • Zijn werknemers slechts een productiemiddel? – Adama Rogalewsky, EPSU (Europese Unie voor ambtenarenzaken)
  • De uitbreiding van de commercialisering: het Vlaamse voorbeeld – Dries Goedertier, ACOD
  • En Europa in dit alles: een degradatie acteur? – Vincenzo Maccarrone, Universiteit van Dublin
  • Is er een Europese aanpak van de commercialisering van de gezondheid? – Debat met Europarlementariërs

Persconferentie in het Europees Parlement (17:00)

Presentatie van geavanceerde actiepunten en van de acties van de Europese week tegen de commercialisering.

– 6 april 2022: Internationale conferentie in Parijs – Bourse du Travail (9.30-16.00)

Presentatiedag van de problemen die rond de pandemie aan het licht zijn gekomen, toegespitst op 3 thema’s:

– Opheffing van octrooien op geneesmiddelen, behandelingen en vaccins, zodat deze gemeengoed worden.

– EPAHD: een voorbeeld van privatisering in de gezondheids- en sociale sector: de huidige strijd in verschillende Europese landen

– Stand van zaken bij de solidariteitsberoepen

De presentaties en debatten zullen worden gevolgd door een rondetafelgesprek.

– 7 april 2022: Wereldgezondheidsdag voor de burger in Parijs (11:00-22:00)

11.00 uur: Internationale persconferentie – “La Base”, 31 rue Bichat – Afgevaardigden van de verschillende organiserende landen en organisaties die het Europese netwerkinitiatief ondersteunen, zullen aanwezig zijn.

14h30-17h00: Demonstratie van gezondheidswerkers, sociaal werkers en medisch-sociaal werkers – Vertrek: Place de la Bastille; Aankomst: Place de la République

Vanaf 17.00 uur: Feestelijk moment en protest – Place de la République – Toespraken en straatkunsten

 !! Dit programma zal de komende dagen waarschijnlijk worden bijgewerkt en aangevuld worden: blijf regelmatig op de hoogte via onze websites.

Meer weten? mathilde.tellin@gezondheid-solidariteit.be