Persbericht “Commercialisering van de zorg: de andere pandemie!”

28 maart 2022

Europese actieweek tegen de commercialisering van de gezondheidszorg

De commercialisering van de gezondheid: de andere pandemie!

Elk jaar organiseren verschillende netwerken van vakbonden, burgergroeperingen, ngo’s en sociale bewegingen in verschillende Europese steden acties voor de Wereldgezondheidsdag (7 april).

In 2019 heeft het Europees netwerk tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheidszorg en de sociale bescherming een conferentie met leden van het Europees Parlement georganiseerd. Bij die gelegenheid hebben een aantal van hen een beginselverklaring ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen te verdedigen, buiten de commerciële logica om.

Dit jaar zullen wij hen opnieuw ontmoeten op donderdag 31 maart voor een conferentie-debat dat zal worden gevolgd door een persconferentie waarvoor wij u uitnodigen.

Conferentie-debat in het Europees Parlement met de Europese parlementsleden

(Donderdag 31 maart 14.30-16.30)

14:30 Inleiding door Jan Schriefer Netwerk (FNV-ND)

14:40 ORPEA: Achter de symptomen, de feiten. Hoe kom je uit het commerciële systeem?

Fabien Boucquéau (CNE-B), Sébastian Franco (GRESEA-B).

15:00 Zijn arbeiders slechts productiemiddelen?

Adam Rogalewski (Europese Federatie van ambtenarenvakbonden EPSU),

15:10 Uitbreiding van de commercialisering, het Vlaamse voorbeeld. Dries Goedertier, (ACOD-B)

15:20 De mechanismen van de Europese druk op het gezondheidsbeleid.

Vincenzo Maccarrone (ERC Dublin-IRL)

15:45 Wat kan er worden gedaan tegen de commercialisering van de gezondheid?

Bespreking met de gezondheidsfunctionarissen en/of parlementsleden van de groepen.

Wat verwachten we van Europa? Hoe kunnen we ingrijpen?

16:30 Sluiting, Jean Vignes- F, Yves Hellendorff- B (Netwerk)

17:00 Europese persconferentie (zelfde zaal)

Dit initiatief zal plaatsvinden in het Europees Parlement in Brussel

Altiero Spinelli gebouw, ASP1 E2,

We hopen je daar te zien. Welkom vanaf 14.30 uur

U kunt ook op afstand aan de conferentie deelnemen: https://broadcaster.interactio.eu/join/i6t1-s62n-u3ws

In het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad:

EUROPESE ACTIEDAG TEGEN DE CO-MARKETING VAN GEZONDHEID

PARIJS op donderdag 07 april

7 april 2022: Wereldgezondheidsdag en Europese dag tegen de commercialisering van de gezondheid

11.00 uur: Internationale persconferentie in “La Base”, 31 rue Bichat – Afgevaardigden van de verschillende organiserende landen en organisaties die het initiatief van het Europese netwerk steunen, zullen aanwezig zijn.

14.30-17.00 uur: Demonstratie van gezondheidswerkers, sociaal werkers en medisch-sociale werkers, met Europese delegaties: vertrek, Place de la Bastille 14.30 uur richting Place de la République.

Vanaf 17.00 uur: Feestelijk moment en protest – Place de la République

Toespraken en straatkunst.

In verschillende andere steden in Europa zullen rally’s of demonstraties worden gehouden.

Een reeks door het netwerk georganiseerde webinars kan worden geraadpleegd via de YT-pagina van het netwerk: https://www.youtube.com/channel/UCaxYE7ursP-NfLBkQdD9LYw

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathilde Tellin, coördinator van het Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening: +32492609386 mathilde.tellin@gezondheid-solidariteit.be