Europese actieweek van de strijd tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid

In de week van 1 oktober 2012 zijn er verschillende acties gepland tegen de commercialisering van de gezondheid, zowel in België als in Europa. Iedereen is welkom om zijn steun te betuigen en deel te nemen aan de acties en persconferentie. Zie hieronder voor meer info :

Waarom actie?

In Europa en België wordt gezondheid steeds meer een koopwaar en de gezondheidszorg een business! Hoe?
• De crisis en economische problemen op de overheidsbegroting zetten Staten aan om nog meer besparingen te doen op het vlak van gezondheidszorg. Tegelijkertijd, wordt de bevolking steeds kwetsbaarder voor schokken en zien we een achteruitgang op het vlak van levens- en arbeidsomstandigheden. Het antwoord dat vandaag wordt geboden aan de gezondheidszorg komt steeds minder overeen met de huidige context, terwijl de bevolking juist meer nood heeft aan een goede gezondheid!
• Diegenen die er het geld voor hebben eisen de mogelijkheid op om beroep te kunnen doen op dure en commerciële maar snelle en efficiënte gezondheidszorgen. Tegelijkertijd wensen zij niet meer hun bijdrage te doen aan de publieke financiering van de niet-commerciële gezondheidzorg. De ontwikkeling van deze commerciële diensten gebeurt dus doorheen de fragilisering van de openbare en niet-commerciële dienstverlening van de medische zorgen.
• Europa beschouwt “subsidies” aan publieke of niet-commerciële diensten als staatssteun die een belemmering zijn voor de “vrije markt”. We observeren in verschillende Europese landen dat de commerciële bedrijven de meest winstgevende sectoren van de gezondheidszorg voor zich nemen en laat het overige aan de niet-commerciële sector: deze wordt steeds minder gesteund door de overheid waardoor de kwaliteit er enorm op achteruit gaat.

“Nochtans, het Europese model is veruit het beste model!”

België heeft één van de meest performante systemen van gezondheidszorg. Ons systeem is grotendeels gefinancierd door de sociale zekerheid die gebaseerd is op het solidariteitsprincipe. Dit zorgt ervoor dat zieken relatief weinig moeten betalen voor hun zorgen (ook al observeren we een achteruitgang op bepaalde aspecten) en bovendien uiterst efficiënt is (d.w.z. een kwaliteitsvolle gezondheidszorg).

In de VSA, daar waar de financiering quasi volledig geprivatiseerd is (via private verzekeringssystemen), is de globale kost van de gezondheid veel duurder, ook voor de gebruikers. Bovendien levert ze uiterst slechte resultaten voor de publieke gezondheid. Anderzijds strijken privé verzekeringen, farmaceutische bedrijven en bedrijven werkzaam binnen de productie van medisch materiaal enorme winsten op!
Wij weigeren om ons model op deze wijze te laten afbrokkelen en uithollen!

Wij eisen van de Belgische en Europese autoriteiten dat:

• de publieke en solidaire financiering versterkt wordt via onze sociale zekerheid;
•Commerciële en winstgevende operatoren uitgesloten worden van alle sectoren van de gezondheidszorg en de dienstverlening aan personen;
•de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorgen voor allen gegarandeerd wordt;
•er ingespeeld wordt op de factoren die de gezondheid beïnvloeden (levensomstandigheden, werkomstandigheden,...).

Wat, waar en wanneer?

Maandag 1 oktober om 14u30 : actie voor een nieuw rusthuis van de groep "Le Noble Age LES TAMARIS", Léon Grosjean laan 74, 1140 Brussel (op de hoek met de Colonel Bourg straat)

Dinsdag 2 oktober om 12u : actie voor het kinderdagverblijf  "Kid Farwest Team" Aduatiekersstraat 48, 1040 Etterbeek

Woensdag 3 oktober om 13u30 : actie voor de Edith Cavell kliniek, Edith Cavell straat 32, te 1180 Brussel

Donderdag 4 oktober om 12u30 : persconferentie en actie voor het Ministerie van de FOD volksgezondheid, Victor Hortaplein 40 te 1060 Brussel (voor het TGV station, Zuidstation)

Donderdag 4 oktober tijdens de ochtendspits : uitdeling van de flyer in het Zuidstation


Voor meer informatie en om flyers te verkrijgen kan u volgende personen contacteren :

Yves Hellendorf, nationaal permanent van de CNE, Avenue R. Schuman 52 - 1400 Nivelles - Tel. : 067/88 91 77 - Secteurs du Non marchand - yves.hellendorff@acv-csc.be

Sarah Melsens en Julie Maenaut, Actieplatform gezondheid en solidariteit, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel - Tel. : 02 209 23 64 - sarah.melsens@gezondheid-solidariteit.be julie.maenaut@sante-solidarite.be - GSM 0499 42 44 48

Zie ook hieronder voor de flyer!


 

Praktisch

Wanneer?
maandag 1 oktober 2012 - 14.30 tot maandag 8 oktober 2012 - 18.00

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed