Europese Manifestie 'Onze Gezondheid is Niet Te Koop!'

In het kader van de Europese acties voor Wereldgezondheidsdag (7 april) en de Europese verkiezingen (26 mei) organiseert het Europees Netwerk tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming op dinsdag 2 april in Brussel een Europese actiedag met een demonstratie, evenementen en een conferentie in het Europees Parlement.

Afspraak dinsdag 2 april
► Betoging om 10.30 uur, Kruidtuinlaan 50, Brussel. Afspraak aan het kabinet van Maggie De Block
► Bijeenkomst en activiteiten om 12 uur, Luxemburgplein, Brussel
► Gevolgd door een conferentie in het Europees Parlement, van 14.00 uur tot 16.30 uur (inschrijven kan tot ten laatste 22 maart bij Sarah Melsens)

Noteer het in uw agenda en verspreid de boodschap!

Deze acties maken deel uit van de Europese Week tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming van 1 tot 7 april.

Meer info op http://europe-health-network.net

De Europese instellingen dringen er bij de nationale regeringen op aan om de overheidsuitgaven te verminderen, met name op het gebied van sociale bescherming (pensioenen, werkloosheid, maar ook gezondheid), openbare/collectieve diensten (onderwijs, kinderopvang, zorg voor gehandicapten en ouderen, vervoer, etc.) of zelfs op het gebied van infrastructuur, en om de sociale bijdragen, die als een concurrentienadeel worden beschouwd, te verminderen.

De vrijhandels- en investeringsakkoorden van de EU met andere landen in de hele wereld leggen liberalisering van diensten op aan de EU-lidstaten. Zulke akkoorden garanderen commerciële investeringen in winstgevende segmenten van de gezondheidszorg en beschermen monopolies van ondermeer de farmaceutische industrie.

Wanneer de publieke sector zich terugtrekt, ontwikkelt de private for-profit sector zich, waardoor de deur wordt opengezet voor geneeskunde op twee snelheden. Commerciële infrastructuren en verzekeringen selecteren het meest solvabele publiek en de meest winstgevende diensten, waarbij de "verlieslatende" diensten worden overgelaten aan de publieke of non-profit sector. Bovendien weten we dat een gezondheidszorgsysteem dat op de markt wordt gebracht met een zwakke publieke sector de toegankelijkheid vermindert (wachtlijsten, out of pocket is hoger, grotere afstanden voor de dienstverlening, ....) en ook meer kosten! De gezondheidsuitgaven zijn hoger in een commercieel systeem zoals in de Verenigde Staten, waar 16,4% van het bbp aan gezondheidszorg wordt besteed, in tegenstelling tot een systeem dat tot nu toe nog voor een groot deel openbaar en/of niet-commercieel is zoals in Frankrijk (10,9% van het bbp), België (10,2% van het bbp), Spanje (8,9% van het bbp) of Italië (8,8% van het bbp) (bron: OECD Health Statistics 2013, gepubliceerd in 2015).

Laten we ons inzetten voor de verdediging en veralgemening van een gezondheid en sociale bescherming die toegankelijke, betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en niet-commerciële diensten aan de hele bevolking biedt door middel van voldoende en solidaire financiering, naar een echt sociaal Europa!

Laten we samen komen op dinsdag 2 april! Want samen staan we sterker!

Praktisch

Waar?
Finance Tower (Kabinet De Block)
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
België
Wanneer?
dinsdag 2 april 2019 - 10.30

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed