Internationaal handelsbeleid en het recht op gezondheid in het Zuiden: een waardig werk-analyse

SEMINARIEREEKS

Gezondheid is een basisrecht. Internationale verdragen en akkoorden verplichten landen ervoor te zorgen dat iedereen van dit recht kan genieten. Maar is het recht op gezondheid compatibel met economische belangen? Wat zijn de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie afsloot en/of onderhandelt met landen in het Zuiden voor de gezondheid in deze landen?  

De werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit vzw en dewerkgroep Sociale Determinanten van Gezondheid van Be-cause Health organiseren een reeks seminaries waarbij er telkens zal ingezoomd worden op een ander deelaspect van de impact van het internationaal economisch beleid op gezondheid. In deze sessie staat de relatie met waardig werk centraal. De lezing is de voorlopig laatste in een reeks van vijf. Kwamen reeds aan bod: internationaal handelsbeleid en het recht op gezondheid in relatie tot (1) genderongelijkheid, (2) intellectuele eigendomsrechten (TRIPS), (3) migratie en (4) universal health coverage.

 

Internationaal handelsbeleid en het recht op gezondheid in het Zuiden: een waardig werk-analyse


Woensdag 28 mei 2014

De liberalisering van de internationale handel verandert de arbeidsmarkten in het Zuiden drastisch. Dit heeft zonder meer een impact op de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Waardig werk is eveneens een belangrijke determinant van gezondheid. Toch wordt de invloed van arbeidsomstandigheden en tewerkstelling op gezondheid nog steeds onvoldoende in rekening gebracht in het gezondheidsbeleid. Kunnen vrijhandelsverdragen een garantie bieden op waardig en gezond werk?

Marc Maes (11.11.11) gaat in deze sessie dieper in op vrijhandelsverdragen en de impact op arbeidsmarkten in het Zuiden. Meer concreet worden het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Colombia/Peru en het nakende verdrag met Ecuador onder de loep genomen. Welke garanties op waardig en gezond werk bieden deze verdragen? Wat is het nut van sociale clausules? Wat betekenen dergelijke vrijhandelsverdragen in het algemeen voor de regio? 

Rita Cloet (FOS) werkt en leeft al jaren in de Andes-regio, waar partnerorganisaties van FOS strijden voor het recht op waardig werk en gezondheid. Beide gaan vaak samen. Aan de hand van een aantal gevalstudies gaat zij dieper in op de impact van vrijhandel. Wat betekent dit voor de werknemers? Ze gaat ook dieper in op de essentiële rol van de sociale bewegingen. 


Praktisch
Wanneer: woensdag 28 mei 2014 van 09u30 tot 12u00
Locatie: Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - Metro: Munthof
Kostprijs: Deelname is gratis, maar voorafgaande inschrijving verplicht.
Taal: De lezing zal in het Engel gegeven worden.

Meer info en inschrijvingen: john.de.maesschalck@gezondheid-solidariteit.be of via 0485 67 28 38

Praktisch

Waar?
11.11.11
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
België
Wanneer?
woensdag 28 mei 2014 - 9.30 tot 12.00

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed