Barcelona verklaring

 In haar vergadering van 16 november 2018 in Barcelona is het Europees Netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en sociale bescherming tot de vaststelling gekomen dat de mechanismes van privatisatie en commercialisering van de sociale beschermen aan kracht winnen binnen Europa, vooruitgestuwd door het neoliberale beleid van 'alles is markt'.

 Dit zien we bevestigd in de realiteit in vele Europese landen met uiteenlopende stelsels van gezondheidszorg en sociale bescherming.

 De commercialisering van de gezondheidszorg heeft desastreuze gevolgen voor de toegankelijkheid van de medische zorgen (geografisch, economisch, temporeel en cultureel) en vormt bijgevolg een sociale uitsluiting voor grote lagen van de bevolking, waaronder vrouwen, jongeren, werkelozen, senioren, personen met een functiebeperking, migranten,... die de eerste slachtoffers zijn.

 De onzekerheid, de angst en de berusting die daarop volgt, creëerde een vruchtbare voedingsbodem voor de extreemrechtse demagogie.

 Het ontbreken van een sociaal Europa en het neoliberale beleid van Europa geeft lokale overheden de kans om Europa aan te wijzen als de enige oorzaak en verantwoordelijk voor alle kwaad.
 

Meer dan ooit bevestigt het Europese netwerk de noodzaak om het Europese sociale erfgoed van de stelsels van sociale bescherming, zoals de sociale zekerheid, te beschermen en te veralgemenen, maar ook het sociale beleid dat gericht is op het aanpakken van de sociale determinanten van de gezondheid (onderwijs, huisvesting, arbeidsomstandigheden, milieu, enz.), zoals verkondigd in het Europees Sociaal Handvest.

De deelnemers aan de bijeenkomst in Barcelona hebben, op basis hiervan:

  • besloten de acties in het kader van het Europees Jaar van de strijd tegen de vermarkting van de gezondheidszorg, dat op 7 april 2018 van start is gegaan, voort te zetten en te intensiveren

  • het bijgevoegde voorstel voor een beginselverklaring goedgekeurd, die zij bij de Europese verkiezingen van mei 2019 ter goedkeuring zullen voorleggen aan de fracties en kandidaten voor het Europees Parlement

  • - in het kader van een Europese mobilisatie besloten om rond 7 april 2019 - Europese dag tegen de commercialisering van de gezondheid - in Brussel een Europese demonstratie en een conferentie met de ondertekenende parlementaire fracties te organiseren.
    Het doel is de verspreiding van de belangrijkste beginselen die de Europese politieke actie op het gebied van gezondheid moeten garanderen.

  • in de tussentijd besloten om lokaal, via lidorganisaties en vriendschappelijke netwerken, te informeren, te sensibiliseren en te mobiliseren, om zo een verenigd en pluralistisch front van strijd te creëren.

 

Het doel is om de lokale strijd voor de bescherming van de volksgezondheid te laten samenvallen met een reële capaciteit voor actie op Europees niveau.

 

Samen vechten voor een volksgezondheid van ons allen!


  

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed