Campagne TAM TAM

Beste,

U hebt het deze ochtend ongetwijfeld gehoord of gelezen: een nieuwe nationale campagne tegen het neo-liberaal beleid en zijn negatieve gevolgen op het leven en welzijn van de bevolking werd gelanceerd door TAMTAM. Deze brengt actoren uit diverse sectoren samen. Samen hebben ze besloten om zich te verenigen om zodoende onze realiteit kenbaar te maken en waarden als solidariteit te verdedigen. TAMTAM heeft als doelstelling om de bevolking te sensibiliseren en mobiliseren maar ook om alternatieven naar voren te brengen en verdedigen.

 "Tam-Tam is een nationale campagne die in het begin van 2018 van start gaat. De campagne wordt gedragen door verschillende actoren uit de civiele samenleving die bekommerd zijn over de onbetwistbare radicalisering van de Belgische neoliberale politiek sinds 2014.

Laat ons samen, op hetzelfde moment mobiliseren om een halt toe te roepen aan de soberheidspolitiek. Die doet niet alleen de sociale ongelijkheid toenemen, maar leidt ook tot een veralgemeende vermarkting. Deze politiek verzwakt onze openbare diensten en holt tegelijkertijd ook de fundamenten van onze democratie en van onze justitie uit.

Laat ons samen, eenstemmig en kritisch, verzet bieden aan de politiek van onze regeringen. Te beginnen met de maatregelen voor gezondheidszorg, justitie en werk.

We nodigen u uit deze campagne en het u aangeboden materiaal te gebruiken volgens de behoeften van uw organisatie en uw doelpubliek.

Een eenstemmig verzet nu voor een open wereld morgen."

Ook het Actieplatform gezondheid en solidariteit heeft zich geïnvesteerd in deze campagne. Het Actieplatform ondersteunt in het bijzonder het thema gezondheidszorg, die als eerste thema werd gelanceerd binnen de campagne. Wij hebben deelgenomen aan de redactie van de nota gezondheid (zie hieronder) die gebruikt werd voor de videocapsule  over de gezondheidszorg die verspreid werd vanaf maandag 5 februari via de sociale netwerken. Wij willen u graag uitnodigen om deze video breed te verspreiden via uw websites en facebookpagina's.

Bovendien, willen wij graag dit thema zoveel mogelijk doen leven doorheen diverse ontmoetingen, (café-)debatten, filmavonden,...

Indien u een evenement wenst te organiseren over het thema van de gezondheidszorg binnen uw organisatie, in je buurt, neem dan contact op met het Actieplatform per mail info@gezondheid-solidariteit.be

 

www.campagnetamtam.be

Facebook

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed