Collega gezocht!

De Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD) zoekt een projectverantwoordelijke (m/v/x) voor een gezamenlijk project met het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (APGS).

 

De FBMD en het APGS ontwikkelen momenteel een gemeenschappelijk proces van mobilisatie voor de verdediging van het recht op gezondheid, gericht op:

 

   

het benadrukken van het fundamenteel belang van de sociale determinanten van gezondheid in de gezondheidstoestand van de bevolking;

   

het analyseren en ontmantelen van de mechanismen, die leiden tot sociale ongelijkheid en gezondheidsongelijkheid, én progressieve alternatieven voorstellen en verdedigen  tav politieke besluitvormers

   

op zoek gaan naar ervaringsdeskundigheid van begunstigden, gezondheidswerkers, ziekenfondsen, vakbonden, federaties, ... maar ook van academici, studiecentra, ... om de dynamiek van een diepere democratie aan te voeden

   

de gezondheid over de verschillende niveaus en domeinen heen vooropstellen

  

op 1) horizontaal niveau (gezondheidszorg, preventie, eerstelijnsgezondheidszorg, volksgezondheid, geestelijke gezondheid, geneesmiddelen, arbeidsomstandigheden, milieu, gender, enz.)

  

2) verticaal niveau: buurten, gemeenten, regio's, federale, Europese en mondiale niveaus.

 

 

De FBMD zoekt hiervoor een projectverantwoordelijke om deze gezamenlijke actie te  ondersteunen;

 

De uitvoering van de missie vereist vaardigheden op het gebied van coördinatie, netwerken, schrijven, het organiseren van evenementen en publieke acties, alsmede diverse administratieve taken.

 

Meerbepaald zal de projectverantwoordelijke zich bezighouden met:

 

   

Coördinatie en opvolging van werkgroepen: voorbereiding van vergaderingen, organisatie van diverse activiteiten en evenementen en opvolging (logistiek, financiën, inhoud), redactie van artikels en rapporten over thema's als gezondheid op het werk, sociale transformatieprocessen, gezondheidsdeterminanten, enz. in overeenstemming met andere organisaties voor sociale actie (vakbonden, mutualiteiten, verenigingen voor permanente educatie, wijkgezondheidscentra, enz.).

   

Interne en externe communicatie, relaties onderhouden met leden en partners: ontvangen en verspreiden van nieuwe aanvragen, actualisering van de ledenbestanden, website, enz.;

   

Banden tussen de 2 VZW's onderhouden;

   

Vertegenwoordiging van het project waar nodig;

   

Samenwerking met de projectverantwoordelijken van de andere werkgroepen van het APGS: Lokale en globale aanpak van gezondheid (Samen voor gezondheid); Europa & Gezondheid (commercialisering); Internationale determinanten van gezondheid.

 

Vereist profiel:

 

   

Bachelordiploma

   

Je bent tweetalig Frans-Nederlands (minimum niveau B2) met passieve kennis van het Engels;

   

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, zeker in je moedertaal;

   

Je hebt kennis van het gezondheidsbeleid en -systemen in het algemeen, en in ieder geval in België;

   

Je hebt het vermogen om zelfstandig te werken en initiatief te nemen;

   

Je werkt graag in teamverband en in nauwe samenwerking met je collega's;

   

Je hebt basis computervaardigheden: Office, online zoekfuncties, enz... J

   

e hebt ook kennis van Wordpress/Spip, of je bent bereid om je bij te scholen;

   

Een eerdere ervaring in de non-profit sector of in projecten op het gebied van volksgezondheid en/of gezondheidspreventie is een belangrijke troef.

 

 

Arbeidsvoorwaarden:

 

   

Startdatum: zo snel mogelijk;

   

Halftijds contract voor onbepaalde duur;

   

Loonschaal: PC 330, schaal 1.55/1.61/1.77;

   

Een prettige werkomgeving, omringd door solidariteitsorganisaties;

   

Naast de hoofdzetel van FBMD is de belangrijkste werkplek in de Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel (op wandelafstand van het Noordstation en metro Kruidtuin).

 

Hoe kan ik deelnemen aan de selectie?

 

Stuur uw motivatiebrief en CV voor 24 mei, middernacht per e-mail naar info@gezondheid-solidariteit.be.

 

 

Meer informatie volgt als uw kandidatuur wordt geselecteerd.

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed