Dien een klacht in tegen de organisatoren van belastingontduiking!

In de categorie "acties binnen een context van COVID-quarantaine" stelt het Actieplatform je voor om, als vertegenwoordiger van je organisatie en/of als individu, de onderstaande actie, voorgesteld door één van onze leden, Attac Bruxelles 2, te ondersteunen. 

Meer uitleg van de actie via dit filmpje: https://www.facebook.com/watch/?v=238036860901357

Context: Journalistieke onderzoeken in verband met de "Dubai-papieren" (lekken van 200 000 documenten (2019) op het gebied van belastingontduiking zoals luxleaks, panama-papers) hebben de rol van twee Belgische advocaten in de mechanismen van belastingontduiking in België aan het licht gebracht: Meesters Afschrift en Jansen. 

Parallel met het lopende gerechtelijke onderzoek tegen de oplichters zijn Attac Bruxelles en hun advocaten van mening dat de organisatoren/"facilitatoren" van deze fraude moeten worden aangepakt: deze twee advocaten. 

U zult allen begrepen hebben dat belastingontduiking nadelig is voor de financiering van kwaliteitsvolle niet-commerciële gezondheid voor allen en sociale bescherming, door deel te nemen aan deze actie situeren wij ons hier dus binnen onze doelstellingen.

Actie: Wij stellen u voor om als organisatie EN/OF als individu, een klacht indienen bij de Voorzitter van de Franstalige Orde van Advocaten te Brussel. Uw klacht zal automatisch worden gekoppeld aan de (zeer volledige) klacht van ATTAC die reeds ontvankelijk is bevonden. Hoe meer aanklagers er zijn (individuen en organisaties), hoe meer gewicht de actie zal hebben.  Het Actieplatform heeft zich al verbonden door een klacht in te dienen. Nu stellen we u voor om hetzelfde te doen.

Concreet: Wat riskeer je in persoon of als organisatie indien je een klacht indient? Niets, het is een deontologische klacht, die niets kost; het enige risico is dat je geen antwoord krijgt op je aanklacht (het is symbolische actie). 

Hoe neem je deel? 
In 45 seconden:
1.  Stuur een e-mail op basis van het volgende model (de advocaten van Attac vragen ons om in eerste instantie de klacht in het Frans in te dienen)
A.  Dien een klacht in tegen Arnaud Jansen
B.  Dien een klacht in tegen Thierry Afschrift
C.  Dien een klacht in tegen Guy Ollieuz (voor de Orde van registeraccountants (IEC))

Als u een klacht wenst in te dienen als organisatie, kan u de brieven als bijlage gebruiken.


2. (optioneel maar aangemoedigd) Personaliseer het bericht met elementen die voor jouw (organisatie) belangrijk zijn

3. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe als bijlage en je naam onderaan het bericht als handtekening / Voor verenigingen moet een kopie van de statuten + een kopie van de identiteitskaart van de persoon die hiervoor gemandateert is in de statuten worden bijgevoegd.

4. Wanneer je de bevestiging ontvangt dat je klacht is geregistreerd, stuur deze door naar admin@attac.be 

 

Meer informatie: 

https://www.levif.be/actualite/international/evasion-fiscale-illegitime-et-illegale/article-opinion-1287501.html

http://bxl2.attac.be/desoeuvre-pendant-le-lock-down-portez-plainte-contre-les-organisateurs-de-levasion-fiscale/

"Festival Digit Justice fiscale" 

- les organisateurs de l'evasion fiscale: https://www.facebook.com/118510721519982/videos/2634634529976364/

 -  les ravages sociaux de l'evasion fiscale: le cas des soins de santé: https://www.facebook.com/111111CNCD/videos/616981132227495/

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed