een jaar om nee te zeggen

 

Met het licht op de Europese verkiezingen in mei 2019 lanceerde het Europees Netwerk op 7 april 2018 haar Europese campagne : Samen voor Gezondheid : een jaar om nee te zeggen tegen de vermarkting van onze gezondheidszorg.

 

 

De Europese Unie legt de lidstaten een beleid op van besparingen en aggressive liberalisering, met des-investering in de gezondheidszorg en sociale bescherming. Private verzekeringsmaatschappijen vervangen beetje bij beetje onze op solidariteit gegrondveste gezondheidsstelsels. Medische diensten worden meer en meer uitbesteed aan commerciele bedrijven, tegen hogere kosten voor de patient, zonder dat kwaliteitsvolle zorg kan gegarandeerd worden. Het systeem van patenten en geheime overeenkomsten tussen overheid en de farmaceutische industrie zorgt voor buitensportig oplopende kosten voor de patienten maar ook voor buitensporige winsten voor de farma-industrie.

 

De commercialisering van de gezondheidszorg leidt tot economische en territoriale ongelijkheid op het vlak van toegang tot kwaliteitsvolle zorg.

 

Het Europees Netwerk heeft volgende wensen :

 

  • De strijd tegen de vermarkting van de gezondheidszorg als hét thema van de Europese verkiezingen.

  • Kandidaten en Europese fracties gaan een expliciet engagement aan in de strijd tegen vermarkting en privatisering.

  • Bewustmaking en mobilisatie van de breedere bevolking én gezondheidswerkers

  • Een bredere campagne, die alle 'deelstrijden' bundeld

  • Streven naar globale en diepgaande veranderingen in onze maatschappij.


 

Samen aan de slag !

 

Het Europees Netwerk roept allen op om deze campagne te doen slagen. Dit kan maar als we onze parlementsleden interpeleren, de publieke opinie informeren en het publiek te mobiliseren.

 


De campagne roept op om meer te investeren in een toegankelijke gezondheidszorg van de beste kwaliteit voor iedereen, zonder commerciele spelers. Hoewel de Europese Unie niet direct bevoegd is voor gezondheid, is het haar plicht om een beleid van gezondheidszorg voor iedereen in al haar bevoegdheden te integreren.

 

 

 

Concreet plant het Europees Netwerk collective acties tegen de vermarkting van gezondheid en sociale bescherming. Door deze acties te coordineren in de aanloop naar de Europese verkiezingen wil de coalitie een tegengewicht uitbouwen tegen de huidige tendenzen, op het vlak van :

 

1. de negatieve impact van voortgezette 'soberheidsmaatregelen'  op de kwaliteit van het gezondheidsstelsel door uitbestedingen en onderaanneming.

 Op de geografische, financiële en culturele toegankelijkheid van de zorg. Een toenemend deel van de Europese bevolking voelt zich genoodzaakt om medische kosten uit te stellen. Mensen worden geconfronteerd met een toenemende eigen bijdrage. Het zorgaanbod in meer lankelijke gebieden loopt terug. De complexiteit van het systeem maakt dat gezondheidszorg ontoegankelijker wordt voor de meest kwetsbare delen van onze bevolking.

 

2. actueel intern, fiscaal en handelsbeleid promoot de groei van private verzekeringsmaatschapppijen en moedigt de concurrentie aan in de sector tussen non-profit en commerciële gezondheidsdiensten door openbare aanbestedingen. Bij commerciëlle verzekeringsmaatschappijen krijgt wie het meest betaald de beste zorg, de gezondheidsongelijkheid zal alleen nog maar toenemen. Dit staat lijnrecht tegenover het solidariteitsbeginsel en het idee van gezondheid voor allen. Het is een visie waarin gezondheid een vermarktbaar goed is, een transactie tussen individuen en aanbieders op een commerciële markt.

 

3. het systeem van patenten en geheime akkoorden tussen lidstaten en de farmaceutische industrie stuwt de prijzen van medicamenten de hoogte in. Terzelvertijd versterkt de EU het systeem van patenten door de vrijhandelsakkoorden. De EU subsidieert de farmaceutische multinationals door middel van beurzen voor Onderzoek en Ontwikkeling voor innovatieve medicijen.

  

De Europese Campagne voor niet-commerciele gezondheidszorg en sociale bescherming voor iedereen, stap voor stap ;

 

juli – november : netwerking

 

De nationale coördinatoren van het Europese Netwerk contacteren 'hun' Europese parlementsleden om de technische aspecten van de eisen te overlopen. Tegelijk worden banden gesmeed met verschillende organisaties en netwerken (PHM, Altersummit, EPSU, Attac, Réseau Internationale de Solidarité et de Lutte, Réseau Européen des Syndicats Alternatifs et de Base, Social European Observatory,...).

 

September – december : communicatie en documentatie

 

a.) een engagementsverklaring uitwerken en voorleggen aan de verschillende politieke fracties in het Europees Parlement ;

 

b.) onze eisen opeisen en voorleggen aan de kandidaten voor de Europese verkiezingen ;

 

c.) ontwikkelen van instrumenten

 

> popularisatie/pedagogische documenten : documenten die vertrekken vanuit de dagdagelijkse realiteit van de mensen ;

 

> visuals, pamfletten en posters uitwerken

 

> een goede instreek vinden voor een mobiliserende video.

 


November – april : actie !

 

> Via de nationale coördinatoren zorgen voor een dynamiek van bewustmaking en mobilisatie.

 

> Eind oktober zorgen de nationale coördinatoren voor een actiekalender en zorgen ze voor regelmatig contact met de Europese parlementsleden.

 

> Het netwerk gaat langs bij de Europese parlementaire groepen.

 

> De campagne promoten op nationale en Europese fora, events en conferenties.

 

> Vanaf 1 januari 2019 heeft Roemenië het Europese voorzittersschap. Nagaan of we acties kunnen opzetten samen met Roemeense vakbonden.

  

7 april 2019 #health4all

 

De Europese Week voor de Gezondheid, van 1 tot 7 april, specifiek dan in het Europese hart van Brussel, het Schumanplein. Met elke dag een ander gezondheidsonderwerp.

 

Ook voorstellen aan de geassocieerde organisaties om hun jaarlijke dag tijdens die week te doen.

 

De laatste dag wordt geweid aan de vermarkting van de gezondheid, waaronder een Europese demonstratie met delegaties uit verschillende landen. We moeten nadenken over wat soort acties we kunnen organsieren om zo veel mogelijk volk te trekken

 

April – mei ; zichtbaarheid

 

Vermarkting en privatisering van de gezondheid in het hart van het verkiezingsdebat brengen, via media, evenementen en acties.

 


Wacht niet langer en contacteer Sarah om mee te doen.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed