EUROPESE CAMPAGNE VOOR DE VERDEDIGING VAN HET RECHT OP GEZONDHEID GELANCEERD!

Op 7 februari gaf het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en Sociale Bescherming in Brussel het startschot van haar campagne in het licht van de Europese verkiezingen van 25 mei aanstaande.

Onze gezondheid en sociale bescherming zijn niet te koop!”. Met deze boodschap trokken 11 delegaties uit verschillende Europese landen naar hun ambassades in Brussel. Ze overhandigden een Europees Manifest met klare eisen voor het behoud van het recht op gezondheid en sociale bescherming. De Belgische delegatie werd ontvangen door het kabinet van premier Di Rupo. De delegaties kwamen nadien samen bij UNESCO met de eis om het Europees model van sociale bescherming, gestoeld op de principes van universaliteit en solidariteit, als werelderfgoed te laten erkennen. UNESCO bevestigde ondertussen de goede ontvangst van deze aanvraag. Er werd vervolgens koers gezet richting de Europese Commissie waar vertegenwoordigers van 8 landen het Manifest neerlegden en antwoorden, op papier, eisten van de verantwoordelijke Eurocommissarissen Barnier, Andor en Borg. Wordt vervolgd!

Aansluitend op deze acties volgde de 6de Conferentie van het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en Sociale Bescherming. Het eerste deel op vrijdagnamiddag omvatte een publiek debat met getuigenissen en reflecties uit landen als Portugal, Griekenland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen, België, Frankrijk en Duitsland. Dat alternatieven voor de liberalisering van de zorg mogelijk zijn en een breed draagvlak kennen, blijkt nogmaals uit het recente succes van de “Marea Blanca”, een Spaanse beweging die erin slaagde de privatisering van 6 Madrileense openbare ziekenhuizen te voorkomen onder het motto “gezondheid is geen koopwaar maar een recht”. Dankzij de mobilisatie van een brede burgerbeweging kan de noodzakelijke tegenmacht geboden worden aan de door winstbejag gedreven aandeelhouders van multinationals, private verzekeringen en farmaceuticareuzen. De 6de conferentie werd op zaterdag 8 februari afgesloten met een oproep tot actie door burgers, verenigingen, vakbonden, nationale en regionale actieplatformen en netwerken voor de verdediging van het recht op gezondheid. Van 2 tot 8 april staat een actieweek gepland, met aangepaste activiteiten in elk land, op nationaal en lokaal niveau, en extra acties op 7 april, de Internationale Dag van de Gezondheid.

Er wordt opgeroepen om gedurende de periode van 8 februari tot aan de verkiezingen van 25 mei:

  • De analyses en eisen van het manifest op een zo groot mogelijke schaal te verspreiden en als basis te gebruiken voor de organisatie van publieke evenementen. Om deze te ondersteunen, wordt gewerkt aan een ingekorte versie van het Manifest.

  • Zich te richten naar de gezondheidswerkers en patiënten die de gevolgen van de privatisering en commercialisering aan de lijve ondervinden.

  • De campagne te laten inhaken bij andere initiatieven zoals de Internationale Vrouwendag (8 maart) en dag van de Arbeid (1 mei) of verwante sociale strijdthema's rond migratie, vergrijzing, etc.

  • De kandidaten voor de Europese verkiezingen te interpelleren op basis van het manifest middels de organisatie van openbare debatten.

  • Verzet aan te tekenen tegen het Transatlantisch Handelsverdrag dat een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en sociale bescherming.

  • Het Europees Netwerk zoveel mogelijk uit te breiden naar een maximum aantal landen alsook ledenorganisaties die opkomen voor het recht op gezondheid, middels sociale mobilisatie.

Wens je meer informatie, je aan te sluiten bij acties en/of heb je voorstellen voor initiatieven, neem dan graag contact op met Julie Maenaut (julie.maenaut@sante-solidarite.be) of John De Maesschalck (john.de.maesschalck@gezondheid-solidariteit.be)

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed