naar een betere toegang tot medicamenten in Europa

 

De European Alliance for Responsible R&D en Affordable Medicines bracht naar aanleiding van de Europese verkiezingen onderstaand manifesto uit. Het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit en het Europees Netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en sociale bescherming steunen dit manifest. Daarom dat wij het hier met volle instemming in het Nederlands publiceren.

 

Europese investeringen moeten worden gestuurd door de behoeften van de volksgezondheid en moeten de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van Onderzoek & Ontwikkeling waarborgen. Open wetenschap, met inbegrip van open gegevens en toegang tot publicaties, moet als standaardpraktijk worden aangenomen.

 

Gezonde concurrentie en handel

De EU moet het systeem van intellectuele-eigendomsrechten (IER's) hervormen en daarbij zorgen voor een gezond evenwicht tussen particuliere belangen en het algemeen belang. Concurrentie is van cruciaal belang om innovatie te bevorderen: de EU moet zorgen voor eerlijke concurrentie door concurrentieverstorend gedrag te voorkomen en te bestraffen. Bovendien moet de EU afzien van de uitvoer van oneerlijke IER-normen en een handelsbeleid voeren dat de volksgezondheid in de wereld ondersteunt.

 

Een duurzaam O&O-systeem

De EU en de lidstaten moeten gezonde concurrentie bevorderen en echte innovatie stimuleren om een duurzaam systeem te creëren voor overheden en patiënten. Nieuwe O&O-modellen op basis van open wetenschappelijke beginselen moeten worden onderzocht, waaronder het loskoppelen van de stimulans om geneesmiddelen te ontwikkelen vanuit de verwachting van hoge prijzen, prijzen voor innovatiebevordering, maatschappelijk verantwoorde licenties en open source-onderzoek, door middel van proefprogramma's, haalbaarheidsstudies en nieuwe financieringsregelingen.

Innovatieve geneesmiddelen moeten een therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande behandelingen. Er moet worden vastgehouden aan hoge wetenschappelijke bewijzen voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van nieuwe producten en deze moeten worden bevorderd. Transparantie als de gegevens van klinische proeven en het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen moeten worden verbeterd. De Europese samenwerking op het gebied van de beoordeling van gezonde technologieën moet worden versterkt, met inachtneming van het hoogste niveau van transparantie, onafhankelijkheid, empirisch onderbouwde besluiten en de afwezigheid van belangenconflicten.

Het gezondheids- en O&O-beleid is van cruciaal belang voor het welslagen van het Europese project. Om de burger centraal te stellen in de beleidsvorming op dit gebied, moeten de volgende kwesties prioriteit krijgen op de agenda van het volgende Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie:

Publiek rendement op overheidsinvesteringen: het geld van de belastingbetaler dat in biomedisch O&O wordt geïnvesteerd, moet zorgen voor publiek rendement en maatschappelijk nut. De investeringen van de EU moeten gebaseerd zijn op de behoeften van de volksgezondheid en de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de O&O-resultaten waarborgen. Open wetenschap, met inbegrip van open gegevens en toegang tot publicaties, moet als standaardpraktijk worden aangenomen.

 

Een duurzaam O&O-systeem: De EU en de lidstaten moeten gezonde concurrentie bevorderen en echte innovatie stimuleren om een duurzaam systeem voor overheden en patiënten te creëren. Nieuwe O&O-modellen op basis van open wetenschappelijke beginselen moeten worden onderzocht, zoals het loskoppelen van de stimulans om geneesmiddelen te ontwikkelen vanuit de verwachting van hoge prijzen, innovatieprijzen, maatschappelijk verantwoorde licenties en open source-onderzoek, door middel van proefprogramma's, haalbaarheidsstudies en nieuwe financieringsregelingen.

 

Gezonde concurrentie en handel: de EU moet haar systeem van intellectuele-eigendomsrechten (IER) hervormen en daarbij zorgen voor een gezond evenwicht tussen particuliere belangen en het algemeen belang. Concurrentie is van cruciaal belang om innovatie te bevorderen: de EU moet zorgen voor eerlijke concurrentie door concurrentieverstorende gedragingen te voorkomen en te bestraffen. Bovendien moet de EU afzien van de uitvoer van oneerlijke IER-normen en een handelsbeleid voeren dat de volksgezondheid in de wereld ondersteunt.

 

Echte innovatie en veiligheid van patiënten: Nieuwe innovatieve geneesmiddelen moeten een therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande behandelingen. Er moet worden vastgehouden aan hoge normen voor het wetenschappelijk bewijs voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van nieuwe producten en deze moeten worden bevorderd. De transparantie van de gegevens van klinische proeven en het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen moet worden verbeterd. De samenwerking van de EU op het gebied van de evaluatie van gezondheidstechnologieën moet worden versterkt in overeenstemming met het hoogste niveau van transparantie, onafhankelijkheid, empirisch onderbouwde beslissingen en de afwezigheid van belangenconflicten.

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed