Oproep tot ervaringen

Op 30 januari 2015 organiseren ETUI (European Trade Union Institute) en het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit vzw een studiedag rond initiatieven en methodologieën voor het in kaart brengen van beroepsziekten (onafhankelijk van de officiële erkenningscriteria en compensatieregelingen die hiervoor in de Europese lidstaten in voege zijn).

In bijlage vindt u een antwoordformulier om uw ervaringen hieromtrent te delen. Gelieve ons dit zo volledig mogelijk terug te sturen, alsook verder te verspreiden onder uw collega's en partnerorganisaties en andere actoren die aan het vooropgesteld profiel beantwoorden. Het antwoordformulier is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 14 oktober 2014, per mail naar: info@sante-solidarite.be, Julie Maenaut, +32 476 44 10 66.

We maken vervolgens een selectie van de ervaringen die tijdens de studiedag gepresenteerd zullen worden. Een niet-selectie wordt aan de kandidaten duidelijk gemotiveerd. De geselecteerde actoren zijn uitgenodigd om hun initiatief persoonlijk te komen voorstellen tijdens de studiedag.

Op syndicaal niveau, speelt er een tweeledig objectief:

  • identificeren van initiatieven/methodologieën die we vooralsnog niet kennen;

  • uitwisseling tussen actoren actief rond gezondheid op het werk (vertegenwoordigers gezondheid en veiligheid, vakbonden, etc.) om zo een kennisnetwerk op poten te zetten of een gemeenschappelijk project rond werk en gezondheid met concrete acties op het terrein.

Voor een goed begrip van het soort ervaringen waar we naar op zoek zijn, worden er in het bijgevoegd antwoordformulier enkele voorbeelden gegeven.

Alvast hartelijk bedankt!

We hopen op uw voltallige medewerking en deelname aan de studiedag.

 

Marianne De Troyer (ETUI) en Julie Maenaut (Actieplatform gezondheid en solidariteit)

 

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed