"Our Health is not for sale"

our health is not for sale

 Met de slogan “Onze gezondheid is niet te koop” namen het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheidszorg en Sociale Bescherming op donderdag 14 maart 2013 deel aan de Europese manifestatie tegen de bezuinigingen opgelegd door de Europa.

Op een steenworp van de Europese instellingen, werd voor de start van de manifestatie eveneens een protestactie georganiseerd om de privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg (reeds aan de gang in verschillende Europese lidstaten) aan te klagen. Die zijn het rechtstreeks gevolg van de door de Trojka (i.e. het trio Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Muntfonds) opgelegde besparingsmaatregelen.

Een delegatie van het Actieplatform en het Europees Netwerk werd ontvangen door vertegenwoordigers van de Eurocommissarissen Borg (Gezondheid en Consumentenzaken), Barnier (Interne Markt en Diensten) en Andor (Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie). Een poging om de verantwoordelijkheid aangaande de organisatie van de gezondheidszorg op de lidstaten af te schuiven (“de EU heeft in deze enkel een aanbevelingsfunctie maar kan geen dwingende maatregelen opleggen”), werd door de delegatie gecounterd door te benadrukken dat Europa wel degelijk beslissingsbevoegdheid heeft over domeinen met vaak ingrijpende repercussies op het recht op gezondheid (bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsvoorwaarden). De dialoog met Europa wordt voortgezet en een duidelijk eisenpakket zal door het Europees Netwerk aan de Eurocommissarissen worden voorgelegd. Via de volgende link kan je de getuigenis vinden van Iwona Borchulska van OZZPiP, de Poolse nationale vakbond van verpleegsters en vroedvrouwen (in het Pools met onmiddellijk aansluitend vertaling naar het Frans1).

's Anderdaags werd een studiedag rond dit thema georganiseerd. De vertegenwoordigers van de landen die deel uitmaken van het Europees Netwerk, brachten getuigenissen over de manier waarop het blinde besparingsbeleid hun nationaal gezondheidssysteem onder druk zet en de privatisering van diverse sectoren in de hand heeft gewerkt. Voorafgaand hieraan konden we rekenen op uiteenzettingen van mevrouw Martini Hagiefstratiou (Union Nationale des Mutualités Socialistes) en mevrouw Rita Baeten van het Europees Sociaal Observatorium. Zij schetsten het wettelijk kader en de besluitvormingsmechanismen op Europees niveau. Deze lieten de deelnemers toe inzicht te verkrijgen in de manier waarop Europa de privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg in de hand werkt, alsook hoe en waar beslissingen genomen worden met een directe en indirecte impact op het recht op gezondheid. In de namiddag werd de (methodologische) basis gelegd voor de ontwikkeling van een uitgebreid eisendossier dat zal dienen als lobbyinstrument in het kader van de Europese verkiezingen volgend jaar (mei 2014). Je kan de presentaties en geschreven bijdragen van deze studiedag hieronder downloaden. De videogetuigenis van Chiara Bondini over de situatie in Italië, vind je hier.

Er liggen reeds verscheidene acties in het verschiet voor een verdere uitbreiding en verankering van het Europees Netwerk. Van 26 tot 30 maart neemt het Netwerk deel aan het Wereld Sociaal Forum dat plaats vindt in Tunis (www.fsm2013.org). Vertegenwoordigers van het Netwerk zullen ook participeren aan de Alter Summit in Athene op 7 en 8 juni aanstaande (www.altersummit.eu).

1Met dank voor de beelden aan Krzysztof Mordasiewicz van de Poolse vrije vakbond “Augustus 80” (gefilmd in de lokalen van de Europese Commissie, donderdag 14 maart 2013).

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed