Samen in verzet tegen de regering van de superrijken

Samen in verzet tegen de regering van de superrijken

De regering Michel-De Wever heeft op alle vlakken uitermate onrechtvaardige keuzes gemaakt, terwijl er alternatieven bestaan die rechtvaardiger én efficiënter zijn.

Op fiscaal vlak krijgen de rijksten en de grote ondernemingen ontelbare cadeaus, maar lijdt de werkende bevolking, met de vrouwen, de armsten en de zwaksten voorop, een –soms enorm- inkomensverlies … terwijl er eenvoudige, rechtvaardige en efficiënte fiscale oplossingen bestaan, te beginnen bij een belasting op de grote vermogens.

 Onze openbare diensten en bijgevolg ons hele samenlevingsmodel staan onder vuur: personeel wordt niet vervangen, er gaan minder middelen naar cultuur, onderwijs, openbaar vervoer, justitie, … terwijl investeringen in de openbare diensten net voor meer werkgelegenheid, een grotere collectieve rijkdom en een milieuvriendelijkere samenleving zorgen.

Het enige antwoord van deze regering op de werkloosheid is de ouderen langer laten werken en de werklozen en bruggepensioneerden het leven zuur maken, terwijl een collectieve arbeidsduurvermindering ervoor zou kunnen zorgen dat we met z’n allen minder moeten werken en een aangenamer leven krijgen.

Voor de grote problemen van deze tijd, de verarming, migraties, de klimaatverandering en de nucleaire dreiging, de toegang tot justitie, schooluitval, de bedreiging van TTIP … hebben wij hoopvolle en rechtvaardige alternatieven. Maar de regering Michel-De Wever kiest, net als de gewest- en gemeenschapsregeringen in bepaalde van hun maatregelen, voor sociaal onrechtvaardige besparingen die economisch gezien bovendien nefast zijn voor de werkgelegenheid en de welvaart.

De ongelijkheid neemt enorm toe en vormt een gevaar voor onze democratie zelf. Slechts een kleine fractie supergeprivilegieerden heeft belang bij deze absurde en onrechtvaardige maatregelen: deze regering is heel duidelijk de regering van de 1% 1, tegen de belangen van de bevolking in, tegen de democratie die wij hebben geërfd en verder willen verdiepen.

Van bij haar aantreden heeft deze regering een golf van verontwaardiging en verzet ontketend zoals ons land al decennialang niet meer had gekend, met onder meer 120 000 betogers van alle horizonten in de straten van Brussel op 6 november. Deze verontwaardiging leidde eerst in het noorden en daarna ook in het zuiden van het land tot een brede beweging van burgers en organisaties die genoeg hebben van deze maatschappij gebaseerd op winstzucht en egoïsme en die inzetten op de waarden van het hart om de besparingsobsessie te verdrijven.

Deze grote protestbeweging is stilaan uiteengerafeld en heeft haar eenheid verloren: de sterke band tussen vakbonden en vrouwenorganisaties, armoedebestrijdingsverenigingen, de boerenbeweging en de culturele sector... lijkt te vervagen. Zes maanden lang heeft de regering Michel-De Wever beweerd in het sociaal overleg te willen stappen; in werkelijkheid is ze als een bulldozer over onze fundamentele rechten heen gewalst.

We hebben deze veldslagen (voorlopig) verloren, maar we weigeren te capituleren. We gaan niet –zelfs niet stilzwijgend- samenwerken met een regering die ons land en alles wat er de rijkdom van uitmaakt, vernietigt

Zolang het nodig is, zolang deze antisociale regering onze rechten, de rechten van alle inwoners van ons land afbreekt en daarbij vooral de zwaksten en kwetsbaarsten treft, zullen wij ons samen blijven verzetten. Elke organisatie beslist over het ritme en de vorm van haar acties, maar samen geloven wij in de noodzaak om voortdurend druk uit te oefenen en acties, bijeenkomsten, bezettingen en zelfs grote stakingen te organiseren om deze regering van het kwaad te beletten verdere schade aan te richten. De nationale betoging van 7 oktober wordt een eerste belangrijk moment om ons verzet te tonen.

Deze verklaring komt niet van één persoon, partij, vereniging of organisatie, maar verenigt onder het motto Samen in Verzet alle mensen die weigeren dat de regering Michel – De Wever en de Europese besparingsmaatregelen alles vernietigen wat wij nodig hebben om samen te leven in een waardige maatschappij.

Ondertekenende organisaties

 1. Blairon Jean, Directeur De RTA-Réalisation, Téléformation, Animation

 2. Chabbert Delphine, Secrétaire Politique De La Ligue Des Familles

 3. Demoulin Stéphanie, Coordinatrice Fédération Francophone Des Ecoles De Devoirs Asbl

 4. Deswaef Alexis, Président De La Ligue Des Droits De l'Homme

 5. Englert Thomas, JOC

 6. Heldenbergh Pierre, Administrateur de l’asbl Les Grignoux

 7. Mahy Christine, Secrétaire Générale, Réseau Wallon De Lutte Contre La Pauvreté

 8. Julie Maenaut, Plate-forme d'action santé et solidarité Actieplatform gezondheid en solidariteit

 9. Massaer Chantal, Inforjeunes Laeken

 10. Pagnoulle Christine, ATTAC Wallonie-Bruxelles

 11. Praile David, coordinateur du Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté.

 12. Schoemann Pierre, LAMA ASBL

 13. Surleau Dominique, Secrétaire générale de Présence Et Action Culturelles

 14. Umay Semra, Directrice Du C-Paje Collectif Pour La Promotion De l'Animation Jeunesse Enfance Asbl

 15. Vanden Eede Stéphane, Acteurs Des Temps Présents

 16. Coenen Jean-Pierre, Président Ligue Des Droits De L’enfant

 17. Djegham Myriam, MOC Bruxelles

 18. Mawet Fred, secrétaire générale, CGé

 19. Steinbach Christine, Equipes Populaires

 20. Chardome Pascal, Président CGSP Enseignement

 21. Cue Nico, FGTB Métal Wallonie-Bruxelles

 22. Lieben Gilbert, CGSP Wallonne

 23. Verteneuil Robert, Secrétaire Fédéral Centrale Générale FGTB

 24. Dorchies Michel, Secrétaire Fédéral, CSC Wallonie Picarde

 25. Ernst Eugène, Secrétaire Général, CSC-Enseignement

 26. Namotte Jean-Marc, Secrétaire Fédéral, CSC Liège-Huy-Waremme

 27. Van Keirsbilck Felipe, Secrétaire général CNE

 28. Vansnick Philippe, Secrétaire Fédéral Adjoint CSC, Bruxelles-Hal-Vilvorde

 29. Daniel Puissant, RJF

 30. Aubry MAIRIAUX pour l'UNSP (Union Nationale des Services Publics) – Finances

 31. Rudy JANSSENS, CGSP ALR Bxl – ACOD PLA Brussel

 32.  Leo TUBBAX, Nucléaire Stop Kernenergie

Eerste strijd- en actieagenda :

Om Samen in Verzet te gaan, plannen wij tal van nationale en lokale evenementen.

Op de kalender staan nu al de volgende activiteiten:

 

  • zondag 6 september, vooravond van de Europese top over landbouw, een vereniging “Iedereen Landbouwer” om onze boeren te verdedigen tegen het TTIP

  • de grote betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 7 oktober

  • de verwelkoming van de Europese Mars en de omsingeling van de Europese Top op 15 oktober

  • de actiedag “Samen krachtig en onbevreesd de muur van de armoede doorbreken” in Namen

  • de Europese Mars “besparingen = armoede” tijdens de internationale dag voor armoedebestrijding op 17/10

  • de heruitgave van de “Grote Parade” op 20 maart

  • een sterk protest tegen de besparingen op Een Mei, het feest van de Werkende mensen en niet “van het Werk” zoals de MR denkt.

 

 

1 Het percentage –of de 2 of 3% - rijkste Belgen profiteert al 30 jaar en vooral de laatste 5 jaar ruimschoots van elke “crisis”. Sinds de crisis van 2008 is het aantal euromiljonairs in België verdubbeld!.

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed