Samen voor de gezondheid

Het is ondertussen 1 jaar geleden, op 1 en 2 december 2017, dat onze onze eerste biënnale voor het project Samen Voor Gezondheid - Ensemble pour la Santé plaatsvond. We hebben dit jaar niet stilgezeten, we kunnen u enkele mooie resultaten voorstellen en werken hard aan een vervolg.

 

Samen voor la Santé

Onze gezondheid wordt beïnvloed door verschillende socio-economische factoren: omgeving, cultuur, onderwijs, huisvesting, werk, leefstijl, ... Het verband tussen deze socio-economische factoren en het individuele gezondheidsniveau is één van de grootste uitdagingen aan het begin van de 21e eeuw. De sociale ongelijkheid wordt steeds groter. (WHO, 2010)

Deze vaststellingen hebben geleid tot mobilisatie voor innoverende en duurzame actie, waarbij iedereen betrokken dient te worden. Op lokaal niveau zijn er meer en meer actoren die zich inzetten voor deze sociale verandering: bewoners, verkozenen, sociale organisaties, ... Samen investeren zij in lokale en participatieve initiatieven op verschillende levensdomeinen. Het project Samen voor Gezondheid - Ensemble pour la Santé wil deze initiatieven versterken en zo de ongelijkheid in gezondheid verder aanpakken.

Op 1 en 2 december organiseerden we een groot ontmoetingsmoment: de eerste editie van een “nationale biënnale voor gezondheid en welzijn”, met de steun van verschillende Vlaamse, Brusselse en Waalse partnerorganisaties uit gezondheid en welzijn. De doelstelling is om lokale en participatieve acties rond de sociale determinanten van gezondheid aan te moedigen.

 

Enkele resultaten...

 

We kunnen terugblikken om een mooi evenement, wat we ook vastlegden in een aftermovie. We waren heel tevreden met meer dan 150 deelnemers uit verschillende sectoren. We bereikten eveneens verschillende bewoners, wat de ontmoeting enorm verrijkte. Deelnemers gaven ook ook dat ze hun netwerk konden versterken.

Tijdens de workshops werd de deelnemers gevraagd om obstakels en hefbomen voor de ontwikkeling van lokale acties op te lijsten. Deze lijst werd vervolgens omgezet in een grafische weergave of mindmap. Het eindresultaat zie je hier. Om de verspreiding en valorisatie van dit werk mogelijk te maken, werd de mindmap gedigitaliseerd.

Vanuit de wetenschappelijke kant zorgde Apes voor een grondige evaluatie van het evenement, Reso zorgde voor een transcriptieverslag en Les Pissenlits zorgde voor een evaluatie vanuit de burgers.

Alle, meer 50, gepresenteerde initiatieven, zullen verspreid worden als 'good practice' via de website www.samenvoorlasante.be en de Facebookpagina.

 

De toekomst

Samen met de verschillende partners zijn we de toekomst aan het bepalen. Hoe kunnen we verder binnen dit project? Indien je interesse hebt om hiertoe bij te dragen, neem gerust contact op met info@sante-solidarite.be 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed