Solidariteit is geen misdaad

 

 

Verklaring tegen de criminalisering van de solidariteit en steun aan Pia Klemp en Carola Rackete "Solidariteit is geen misdaad"

 

 

 

People’s Health Movement Europe en het Europees Netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en sociale bescherming veroordelen de voortdurende erosie van de rechten van vluchtelingen en migranten in Europa en de toenemende criminalisering van solidariteit in de regio.

 

De arrestaties van Pia Klemp en Carola Rackete, de twee kapiteins van respectievelijk de Iuventa en Sea Watch 3, die vluchtelingen en migranten op zee hebben gered, zijn het bewijs van de toenemende repressie van de solidariteit die duizenden levens heeft helpen redden. Alleen al in 2018 zijn meer dan 2000 mensen omgekomen bij pogingen de Middellandse Zee over te steken, op de vlucht voor gevaar en verwoesting in eigen land. Zonder reddingsboten zoals Iuventa en Sea Watch zou dit aantal veel hoger zijn geweest.

 

De gevaren die mensen ertoe aanzetten de onveilige reis naar Europa te beginnen, zijn onder meer oorlog en conflicten, klimaatverandering en een hele reeks economische en sociale factoren, de nalatenschap van koloniale heerschappij en het neoliberale beleid in veel van deze landen. Europa is een van de partijen verantwoordelijk voor het ontstaan van deze factoren.

 

Europese landen hebben conflicten over de hele wereld aangewakkerd, hetzij door wapens te leveren aan de betrokken partijen, hetzij door rechtstreeks tussen te komen, dit voornamelijk in Afrikaanse landen en in het Midden-Oosten - die regio's waar de meeste migranten die via het Middellandse-Zeegebied naar Europa reizen vandaag de dag vandaan komen.

 

 

 

Door het voortouw te nemen in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, die een grote verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatverandering en verarming van het grootste deel van de wereldbevolking, hebben veel Europese multinationale ondernemingen veel winst gemaakt ten koste van de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de bevolking, onder meer door het negeren of actief schenden van de fundamentele mensenrechten.

 

 

 

Het maatschappelijk middenveld is een krachtige tegenstem van Fort Europa. Het middenveld heeft gepleit voor de fundamentele mensenrechten van vluchtelingen en migranten, en heeft concrete steun geboden aan hen die aankomen in Europa. Helaas hebben veel lidstaten van de EU niet alleen een restrictief migratiebeleid gevoerd, maar hebben ook repressieve campagnes tegen de civiele samenleving georganiseerd.

 

Organisaties die migranten helpen worden meer en meer bedreigd door de invoering van strafwetgeving, financiële en andere sancties, en door de invoering van beperkingen op hun werkzaamheden.

 

 

 

Het beperken van de activiteiten van organisaties door middel van wetten en decreten komt meer en meer voor. Zoals de afgelopen weken de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft betracht, in combinatie met het propageren van het concept van "gesloten havens". Deze specifieke aanpak heeft Sea Watch 3 gedurende 17 dagen geblokeerd op slechts een paar mijl van de haven van Lampedusa, met ongeveer 40 mensen die op zee gered zijn en die een veilige haven nodig hebben om aan te leggen. Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt, duidelijk in strijd met de internationale verdragen inzake redding op zee.

 

Even zorgwekkend is het nieuws uit andere grenslanden van de EU. In Kroatië zien we speciale politie-eenheden die letterlijk op migranten jagen langs de grens met Bosnië, fysiek geweld tegen mensen die op zoek zijn naar water. Leden van dezelfde de politiediensten hebben informeel toegegeven dat ze regelmatig migranten die al over de grens Kroatië bereikt hebben terug te keren, in strijd met het internationale recht.

 

 

 

Tot slot zijn activisten die migranten helpen aangeklaagd voor mensenhandel.

 

 

 

Nergens ter wereld - zeker niet in een van de rijkste regio's – zouden we zo'n grove minachting voor mensenrechten en levens mogen zien.

 

PHM Europa en het Europees Netwerk roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van alle praktijken die solidariteit strafbaar stellen. Te beginnen met de intrekking van de aanklachten tegen Pia Klemp en Carola Rackete. Wij zijn blij met het nieuws dat deze laatste is vrijgelaten. hoewel ze nog steeds beschuldigd wordt van het ondersteunen van clandestiene migratiestromen.

 

 

 

PHM Europe en het Europees Netwerk sluiten zich aan bij de oproep van de coalitie Comité Européen contre la Criminalisation du Sauvetage en Mer (CECCSM) . Wij vragen dringend om een regionaal EU-migratiebeleid dat beantwoordt aan de realiteit van de menselijke mobiliteit in een geglobaliseerde wereld en aan de behoeften en rechten van vluchtelingen en migranten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beleid geworteld kan en moet zijn in een geest van solidariteit en rechtvaardigheid.

 

 

 

 

 

 

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed