Stop de ratificatie van het controversiële vrijhandelsverdrag tussen de EU, Colombia en Peru in het federale parlement

Persbericht

Brussel, 2 december 2015

  

«Stop de ratificatie van het controversiële vrijhandelsverdrag  tussen de EU, Colombia en Peru in het federale parlement » 

 

Ter gelegenheid van de stemming van het vrijhandelsverdrag (TLC) tussen de Europese Unie, Colombia en Peru in de plenaire zitting van donderdag 3 december, lanceert het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit een informatiecampagne rond de impact van het liberaliseren van de internationale handel in het Zuiden, in het bijzonder in Peru en Colombia. Dit vrijhandelsverdrag stond ook vorig jaar op de politieke agenda maar een stemming werd uitgesteld door protestacties. Het platform grijpt deze kans om de video « Handel en gezondheid » te lanceren. Deze video wil het brede publiek sensibiliseren rond dit thema.

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit herinnert de onderhandelaars er aan dat gezondheid een fundamenteel recht is. Internationale conventies en akkoorden verplichten staten om deze rechten voor iedereen te garanderen. Maar is het recht op gezondheid verenigbaar met economische belangen? Wat zijn de gevolgen van de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie momenteel onderhandelt met Colombia en Peru op de gezondheid van hun bevolking?

De commerciële prioriteiten van de Europese Unie voor 2020 zijn « Handel, groei, en wereldwijde handel». Het economisch beleid van Europa is erop gericht om de toegang tot de markt te vergroten voor diensten en investeringen, om openbare aanbestedingen beschikbaar te maken voor private groepen, eigendomsrechten te versterken en een betere toegang tot grondstoffen en energiebronnen te verzekeren. De vrijhandelsakkoorden zijn een middel om deze ambities te verwezenlijken.

Het vrijhandelsverdrag tussen de EU, Colombia en Peru versterkt permanent de privatisering van verschillende diensten, waaronder gezondheid. De gezondheidssector toevertrouwen aan private ondernemers vormt een bedreiging voor de gezondheid aangezien rentabiliteit hun primaire objectief is, ten koste van arbeidsomstandigheden (goedkopere en precaire arbeid) en de gezondheid van de lokale bevolking.

De privésector kan de prijzen van haar diensten verhogen en zich zo concentreren op het rijke, lees ‘winstgevende’, deel van de bevolking, waardoor het overgrote deel steeds minder toegang heeft tot gezondheidszorg. Bovendien wil Europa de patenten van geneesmiddelen verlengen. Bijgevolg beschikt de farmaceutische industrie over een monopoliepositie waardoor ze haar prijzen nog meer kan opdrijven. Meer dan 3 miljoen Peruanen en 4 miljoen Colombianen riskeren geen toegang meer te hebben tot gezondheidszorg.

Bovendien is Colombia één van de meest gevaarlijke landen voor mensenrechtenactivisten. Meer en meer multinationals zijn betrokken in conflicten en talloze mensenrechtenschendingen. Dergelijke vrijhandelsakkoorden zullen deze sociale onrechtvaardigheden en mensenrechtenschendingen enkel doen toenemen.

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit vraagt aan België en de Europese Unie om van het welzijn en de gezondheid van de bevolking een prioriteit te maken in hun internationaal handelsbeleid, tegenover de commerciële belangen van de Europese industrie. Met andere woorden vraagt ze aan het federaal parlement het Vrijhandelsverdrag met Colombia en Peru niet te ondertekenen.

 

Werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en de werkgroep Sociale Determinanten van Gezondheid van Be-cause health[1]

Meer informatie: Sebastian Franco, 0488 15 02 16, sebastian.franco@sante-solidarite.be


Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit
verenigt vertegenwoordigers van de vakbonden en mutualiteiten, verschillende verenigingen en netwerken, ngo’s en academici om het recht op gezondheid te verdedigen en om te ijveren voor een progressief, sociaal en gelijk gezondheids- en welzijnsbeleid in België, Europa en de wereld.

Be-cause health is een informeel en pluralistisch platform, dat openstaat voor institutionele en individuele leden, die zich inzetten voor het universele recht op gezondheid.

 

Video:https://vimeo.com/147047652

 
[1]Be-cause health kan haar leden op geen enkele manier binden.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed