Zagreb - samen strijden voor gezondheid in Europa

 

Het Europees Netwerk tegen de commercialisering en privatisering van gezondheid en sociale bescherming en de People’s Health Movement (PHM) kwamn van 8 tot 10 november 2019 in Zagreb bijeen om hun engagement te vernieuwen om samen te strijden voor de bescherming van de gezondheid als een fundamenteel mensenrecht.

 

 Vertegenwoordigers uit België, Kroatië, Italië, Spanje, Griekenland, Frankrijk, Nederland, Kroatië, Noord-Macedonië, Roemenië, Ierland, Slowakije, Spanje, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bespraken de situatie in de verschillende landen en in de EU. Gezondheid wordt meer en meer behandeld als handelswaar. Zij bespraken ook hoe de verslechtering van de sociale cohesie en het leefmilieu onze gezondheid en ons welzijn beïnvloedt.

 

 Het wordt steeds moeilijker voor mensen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben wanneer ze die nodig hebben. En wanneer een particuliere ziektekostenverzekering tussenbeide komt, verslechtert de situatie onvermijdelijk. Patiënten kunnen zich de steeds stijgende kosten en persoonlijke aandelen niet veroorloven. Naarmate de openbare gezondheidszorgstelsels worden ontmanteld, hebben de mensen er steeds minder toegang toe: lokale diensten worden gesloten, gezondheidswerkers die met pensioen gaan worden niet vervangen, wachtlijsten worden langer.

 

 Daarnaast worden mensen zoals migranten en vluchtelingen uitgesloten vanwege hun wettelijke status. Zelfs wanneer zij formeel toegang hebben tot gezondheidszorg, worden ze geconfronteerd met bureaucratische en financiële belemmeringen bij de uitoefening van hun recht op gezondheid.

 

 De coördinatoren in elk land zullen midden december het thema aanwijzen waarvoor zij in het kader van de gedecentraliseerde acties van 7 april een beroep zullen doen in overeenstemming met de zes actieterreinen van de beginselverklaring van het Europees netwerk: adequate financiering van de openbare en niet-commerciële gezondheidsdiensten; bescherming tegen commercialisering en commercieel misbruik; universele toegang tot de gezondheidszorg; participatie van de burgers en democratie in de gezondheidszorg; sociale determinanten van de gezondheid; een drugsbeleid ten behoeve van de bevolking.

 

 De twee netwerken bereiden zich voor om hun gezamenlijke werk te versterken en mobilisatie op te bouwen met een gemeenschappelijke boodschap rond 7 april 2020 – de Actiedag tegen de commercialisering van gezondheid, samen met al diegenen die strijden voor een betere, rechtvaardigere en socialere wereld.

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed