Neem deel aan de actie !

Neem deel aan de Eindejaarsactie van het Actieplatform gezondheid en solidariteit door het zenden van een e-wenskaart aan de Belgische en Europese politieke verantwoordelijken "Wij wensen u een niet-commercieel gezond jaar 2013 toe".
Vul hieronder je naam, voornaam en emailadres in en verstuur zo automatisch de e-wenskaart.

Waarom ?

De privatisering van de financiering van de gezondheidszorg en de commercialisering   ervan (hospitalen, rusthuizen, thuisverpleegzorg,… met winstoogmerk) leiden tot een systeem van gezondheidszorg met twee of meer snelheden.

België, Europa en de internationale instellingen (zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldgezondheidsorganisatie) moeten zich engageren, zowel in het Noorden als in het Zuiden, voor het behoud, de uitbouw en de versterking van een sterk publiek gezondheidssysteem en/of organisaties zonder winstoogmerk met kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten toegankelijk voor iedereen. Deze versterking moet ook gelden voor mutualiteiten die uitsluitend een sociaal doel voor ogen hebben. De gezondheid moet buiten elke logica van de markt en de privatisering vallen.

Europa beschouwt 'subsidies' aan publiek of niet-commerciële diensten als staatssteun die een belemmering zijn voor de 'vrije markt'. We observeren in verschillende Europese landen dat de commerciële bedrijven de messt winstgevende sectoren van de gezondheidszorg voor zich nemen en laat het overige aan de niet-commerciële sector : deze wordt steeds minder gesteund door de overheid waardoor de kwaliteit er enorm op achteruit gaat.

We moeten ons verzetten tegen de privatiserings- en commercialiseringstrend van de gezondheidssector. Gezondheid is dan ook een recht !

Deze mail wordt verstuurd naar:

 • Europese Centrale Bank
 • Head of Cabinet of José Manuel Barosso, president of the European Commission, Johannes Laitenberger
 • Deputy Head of Cabinet, Diplomatic Adviser of José Manuel Barosso, president of the European Commission, Hugo Sobral
 • Adviser (Employment, Social Affairs and Inclusion, Health,...) of José Manuel Barosso, president of the European Commission
 • Clara Martinez Alberola President of the European Parliament, Martin Schulz
 • Head of Cabinet of the President of the European Parliament, Markus Winkler
 • Assistant of the President of the European Parliament (in charge of Environment, public health,...), Anette Schenk
 • President of the European Coucil, Herman Van Rompuy
 • Personal Assistant to the President of the European Council, Marina Stas
 • Member of the European Council (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, health...), Davine Dujardin
 • Principal Advisor on Socio-Economic Questions of the European Council, Jose Leandro
 • Meneer de Eerste Minister Elio Di Rupo
 • Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
 • Meneer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksge­zondheid
 • Meneer Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambte­naren­zaken
 • Meneer Hendrik Bogaert, staatssecretaris bevoegd voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed