Over ons

Geschiedenis

Het was tijdens het Belgisch Sociaal Forum in december 2006 dat het idee werd geboren om een platform op te richten dat een reeks actoren met verschillende domeinen bijeenbrengt, allen begaan met het recht op gezondheid. Deze verschillende leden besloten hun krachten te bundelen en hun inspanningen te coördineren om de gevolgen op sociaal- en gezondheidsvlak van het neoliberale beleid te voorkomen. Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit (APGS) is daarom opgericht om het recht op gezondheid te verdedigen. Want, ondanks dit bestaan van dit recht, blijven er binnen de bevolking grote ongelijkheden bestaan. Meer nog, sociaal-economische ongelijkheden zijn een van de belangrijkste bepalende factoren determinanten voor de gezondheid. Om een aanzienlijke verbetering van de gezondheid in onze samenleving te bereiken, moeten deze ongelijkheden worden verminderd.

Daartoe moeten maatregelen worden genomen op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid, maar ook op het vlak van onderwijs, milieu, huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, enz. Daarom pleit het APGS, via haar verschillende werkgroepen, voor een algemene en geïntegreerde aanpak van gezondheid. Het is een kwestie van mobiliseren voor een globaal, rechtvaardig en solidair gezondheidsbeleid in België, in Europa en in de wereld.

Visie en missie

Via het Actieplatform voor Gezondheid en Solidariteit hebben vertegenwoordigers van vakbonden, ziekenfondsen, de sociale sector, NGO’s , universiteiten, … besloten hun krachten te bundelen in de strijd voor een progressief en egalitair gezondheidsbeleid in België, Europa en de rest van de wereld.

Onze visie:

 1. Gezondheid is een recht voor iedereen
 2. Vermindering van de ongelijkheid op in gezondheid
 3. Strijd tegen de privatisering en de commercialisering van de zorg
 4. We moeten openbaar onderzoek aanmoedigen en zo de prijs van geneesmiddelen laag houden
 5. Bewaking van de kwaliteit van de zorg en sterven naar goede arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in de gezondheidszorg

Onze missie:

 • Beroepsbeoefenaren en de bevolking informeren over en bewust maken van de gevolgen van de aanvallen van het neoliberale beleid op de sociale bescherming en de publieke gezondheidszorg;
 • Een progressief en ondersteunend gezondheids- en welzijnsbeleid voor te stellen, aan te moedigen en te verdedigen.

Voor meer informatie, lees het Handvest van het Actieplatform voor gezondheid en solidariteit.

Team

Liesbeth Lemmens

Liesbeth Lemmens

Liesbeth is verantwoordelijk voor de werkgroepen “Gezondheid, crisis en alternatieven” en “Lokale aanpak van gezondheid”, ook wel Samen voor Gezondheid genoemd. Haar motto is “een gezonde geest in een gezond lichaam”: ze doet aan yoga, volgt een shiatsu-opleiding en houdt van buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen en tuinieren.

Liesbeth.lemmens@gezondheid-solidariteit.be

Sarah Derdelinckx

Sarah Derdelinckx

Sarah staat in voor de coördinatie van de werkgroepen “Determinanten voor Internationale Gezondheid” en het “Europees Neteork”. Zij houdt van reizen en het leren van nieuwe talen en culturen. Sarah heeft altijd een boek in haar zak. Zij houdt van lange wandelingen of fietstochten en van kamperen in een tent om de verborgen plekjes van de natuur in België te ontdekken.

sarah.derdelinckx@gezondheid-solidariteit.be

Raad van Bestuur

Leden

 • Algemene centrale ABVV Centrale générale FGTB 
 • Alliance des Mutualités chrétiennes Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 
 • Artsen Zonder Vakantie – Médecins Sans Vacances 
 • Atelier santé de Charleroi 
 • Attac Bruxelles 2 
 • Autisme en action asbl 
 • Centrale Nationale des Employés 
 • Centre Bruxellois de Promotion de la santé 
 • Centre d’Action pour la Santé des Travailleurs
 • Centre Tricontinental 
 • CGSP BXL ALR/ CGSP Brussel LRB 
 • Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique 
 • Cultures & santé Dentisterie sociale 
 • Ella vzw, Kenniscentrum gender en etniciteit 
 • Famille Du Monde 
 • Fédération des Associations Sociales et de Santé 
 • Fédération des maisons médicales 
 • Fédération des services sociaux 
 • Fédération Générale du Travail de Belgique – Algemeen Belgisch Vakverbond 
 • Femmes et santé ASBL 
 • Fonds social intersectoriel bruxellois 
 • Femmes Prévoyantes Socialistes 
 • Free Clinic 
 • GAMP 
 • Geneeskunde voor het volk – Medecine pour le Peuple 
 • Inforautisme asbl 
 • Landelijke Bediendencentrale – Nationaal Verbond voor Kaderleden (PULS) 
 • Le Monde selon les femmes 
 • Les Pissenlits 
 • Ligue des usagers des services de santé (LUSS)
 • Links Ecologisch Forum – Forum Gauche Ecologie
 • Médecin du Monde / Dokters van de Wereld 
 • Mémisa België 
 • Mouvement Ouvrier Chrétien 
 • Oxfam Solidarité – Oxfam Solidariteit 
 • Pour la Solidarité 
 • Projet Lama Asbl 
 • Réseau belge de lutte contre la pauvreté- Belgisch Netwerk Armoedebestrijding 
 • Santé Communauté Participation 
 • SOLENTRA 
 • Syndicat des employés, techniciens et cadres – Bond van Bedienden Théâtre du Copion 
 • Union Nationale des Mutualités Socialistes 
 • Vereniging Wijkgezondheidscentra 
 • Viva Salud

Membres à titre individuel

 • Christian Darras 
 • Christian Roberti 
 • Françoise Mambourg 
 • Isabelle Heymans 
 • Jacques Morel 
 • Jean Hermesse 
 • Jean-Marie Leonard 
 • Jean-Noel Godin 
 • Jean-Pierre Unger 
 • Julie Maenaut 
 • Louis Ferrant 

Contacteer ons.

Secretariaat

Haachtsesteenweg 53 1210 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 209 23 64

Schrijf je in voor onze nieuwbrief