Het Actieplatform lanceert : Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012

In samenwerking met verschillende actoren uit het terrein schreef het Actieplatform gezondheid en solidariteit een memorandum ter aanleiding van de Belgische gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

De aanbevelingen in deze brochure ontstonden naar aanleiding van onze wens om de lokale aanpak van gezondheid te promoten. Wij herinneren er aan dat 75 a 80% van de gezondheidstoestand bepaalt wordt door de « sociale determinanten van gezondheid », dit wil zeggen : de leefomgeving, werk, huisvesting,... etc. Binnen het Actieplatform wensen wij een intersectoraal en transversaal gezondheidsbeleid te verdedigen, alsook het promoten van een evaluatie van de impact op gezondheid van diverse regelgevingen, lokale sociale cohesie te versterken, maar ook door op lokaal niveau een gezondheidsplan op te stellen door de lokale verkozenen.

Het belang van de sociale determinanten van de gezondheid staat buiten kijf, wij zijn dan ook uitermate bezorgd over het feit dat de sociale ongelijkheden binnen ons land stijgen. Deze ongelijkheden zijn het gevolg van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen. Deze besparingen zijn dan ook het enige antwoord die de Europese en nationale overheden als oplossing bieden tegen de crisis, een crisis die de gehele bevolking raakt maar veroorzaakt werd door het wanbeheer van de bankensector.

Deze brochure wil, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, de aandacht trekken van het geheel van de lokale actoren : toekomstige verkozenen, verenigingen, de privé sector, diverse organisaties en -uiteraard- de burger. Al deze actoren zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners binnen de plaatsen waarbinnen zij ageren.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed