Gender en Gezondheid

 

Op initiatief van drie lidorganisaties van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit: le Monde Selon les Femmes, Femmes et Santé en Cultures & Santé werd een nieuwe werkgroep Gender en Gezondheid opgestart.

 

Naast het belang voor een gedifferentieerd gezondheidsbeleid voor vrouwen en mannen, is de doelstelling van deze groep het invoeren van een transversaal genderperspectief binnen de lidorganisaties en de werkgroepen van het Actieplatform.

 

Verschillende beleidsbeslissingen, van het laagste tot het hoogste niveau, houden nog niet voldoende rekening met de impact van het beleid op de versterking van genderongelijkheden. Zo gebeurt het dat vrouwen de zwaarste gevolgen dragen van de economische en financiële crisis want zij zijn degenen die de zorg op zich nemen (van ouderen, kinderen, gehandicapten, …).  De gezondheidssector wordt een deel van haar middelen ontnomen. De handelslogica is niet genderneutraal. De bestaande ongelijkheden, vooral op het gebied van gezondheid, worden versterkt terwijl dat verschillende onderzoeken aantonen dat de goede gezondheid van vrouwen één van de belangrijkste motoren van sociale en economische ontwikkeling vormt. Het is belangrijk om een intersectorale aanpak te hanteren die het verband tussen de verschillende vormen van ongelijkheden (gender, sociale klasse, etnische origine, …) centraal stelt. Door een pedagogisch hulpmiddel op participatieve wijze te ontwikkelen met de leden van het Platform hoopt de WG Gender en Gezondheid organisaties en andere groepen te kunnen helpen om deze uitdaging aan te gaan.

 

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed