Lokale aanpak van gezondheid

Gezondheid moet lokaal verankerd zijn en dicht bij de gemeenschap staan, dit met zowel een visie op gezondheidszorg als gezondheidspromotie en de sociale determinanten van gezondheid.

Sinds enkele jaren werkt het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit voornamelijk aan een  « globale » ondersteuning van lokale en participatieve initiatieven die inzetten op de sociale determinanten van gezondheid.

De publicatie van het memorandum Gemeenten in de weer voor de gezondheid van hun inwoners dat voor de gemeentelijke verkiezingen van 2012 werd opgesteld, is een voorbeeld van een gezamenlijke actie rond dit thema. In het memorandum werd vooral aandacht geschonken aan de strijd tegen ongelijkheden op vlak van gezondheid, waar de meest kwetsbaren slachtoffer van zijn.

In 2015 is de werkgroep “Lokale en globale aanpak van gezondheid” van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit beginnen werken rond “een nationale biënnale voor gezondheid en welzijn”. Deze biënnale heeft als ambitie verschillende actoren bijeen te brengen die niet rechtstreeks rond gezondheid werken, maar wiens initiatieven op lokaal niveau bijdragen tot meer gezondheid en welzijn van de bevolking.

Nadat de doelstellingen van deze biënnale werden vastgelegd, heeft de werkgroep besloten om via een proces van co-creatie te werken. Ze nodigde diverse sectoren uit, die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op de gezondheid van de Belgische bevolking, om zich bij de stuurgroep van de biënnale aan te sluiten. Intussen zijn meer dan 30 Vlaamse, Brusselse en Waalse partnerorganisaties uit gezondheid en welzijn betrokken, maar ook actoren uit huisvesting, voeding, milieu mobiliteit, werk, onderwijs, cultuur, alternatieve economie,… Zij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nodig is om te kunnen bijdragen aan het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verkleinen van gezondheidsongelijkheid. In december 2017 organiseerden we de eerste editie van de "Ontmoetingen 2017: Samen voor gezondheid".

In 2019 - 2020 werken we rond het thema 'Gezondheid en Mobiliteit'.

Voor meer informatie, bezoek de website van het project: www.samenvoorlasante.be

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed