Werk en Gezondheid

In het handvest van het Actieplatform benadrukken we de wens om goede arbeidsomstandigheden de verdedigen voor het gezondheidspersoneel. Er werd beslist om dit debat te verbreden naar de thematiek 'werk' als sociaal determinant voor gezondheid.

De invloed van arbeidsomstandigheden en tewerkstelling op gezondheid wordt immers nog steeds onvoldoende in rekening gebracht door het volksgezondheidsbeleid.

De nieuwe arbeidsorganisatie die voortvloeit uit de competiviteitseisen van het akkoord van Lissabon toont sinds enige jaren reeds de perverse effecten die dit akkoord voorbrengt in termen van gezondheid op het werk. Hierbij denken wij aan de intensificatie van arbeid, stijgende spanningen, stress, flexibiliteit en professionele onzekerheid. Bovendien kunnen we het debat omtrent de pensioenleeftijd niet uit de weg gaan. Dit vanuit een perspectief van gezondheidsongelijkheden op de werkvloer : arbeiders hebben immers een kortere levensverwachting en leven minder jaren in gezondheid en meer in ziekte.

Sinds verschillende maanden volgt het Actieplatform een aantal pilootprojecten op waarbij men poogt een antwoord te bieden op de onwil om specifieke arbeidsomstandigheden te integreren binnen de algemene geneeskunde. Zo organiseerde het gezondheidsatelier van het sociaal forum van Charleroi een aantal informatie-avonden voor huisartsen in de regio. Zij werden geïnformeerd over de impact dat het professionele leven kan hebben op gezondheid (arbeidsongevallen en professionele ziektes).

In het kader van het onderzoeksproject “Verbetering van de samenwerking tussen de huisarts, de verzekeringsarts en de bedrijfsarts voor de preventie van langdurige en beroepsgerelateerde arbeidsongeschiktheid”, bereidt de commissie van gezondheid en welzijn op het werk van het SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale) een opleiding voor, dit in samenwerking met het SSST (organisatie voor arbeidsgeneeskunde) en het ASMA. Deze opleiding is bedoelt voor huisartsen waarbij de tijdelijke onderbreking van het werk en de ziekte en invaliditeitsverzekering op concrete wijze zullen worden besproken.

Tenslotte volgt het Actieplatform ook aandachtig de evolutie op van de onderzoeksactie wat betreft de spier- en skeletaandoeningen (SSA) in de regio van Charleroi onder leiding van de FGTB Charleroi Sud-Hainaut en C-DAST (Centre de Défense et d'Action pour la Santé des Travailleurs). Er loopt een onderzoek naar drie bedrijven binnen de regio van Charleroi waarbij gepoogd wordt om de problemen omtrent SSA te objectiveren d.m.v. de creatie van een databank. Doel is om een preventiepolitiek te installeren en het opmeten van de aangerichte schade.

Binnen de actuele crisiscontext is het essentieel dat het Actieplatform blijft aantonen dat gezondheid in grote mate gedetermineerd wordt door maatschappelijke en economische problemen. Dankzij de verscheidenheid van haar lidorganisaties -vakbonden, mutualiteiten, wijkgezondheidscentra, NGO's, bewegingen en academici- is het Actieplatform hier in staat een vernieuwende kijk te bieden en haar bijdrage te brengen aan de hand van voorstellen en actie.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed