Werkgroepen

De impact van het Europees handelsbeleid ophet recht op gezondheid en de sociale determinanten van gezondheid zijn thema's die centraal stonden  in de werkgroep Noord/Zuid van het Actieplatform gezondheid en solidariteit. Zowel lobby-werk als sensibilisatie-activiteiten blijven ook nu nadat de groep een naamsverandering onderging nog altijd de doelstellingen  die samengesteld is door  ngo's, mutualiteiten, vakbonden en andere organisaties.

 

Europees Netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheid en sociale bescherming.

European network against privatization and commercialization of health and social protection.

Manifest/Manifeste/Manifiesto/Manifesto/Zdrowie

Nederlands

Français

Op initiatief van drie lidorganisaties van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit: le Monde Selon les Femmes, Femmes et Santé en Cultures & Santé werd een nieuwe werkgroep Gender en Gezondheid opgestart.

Naast het belang voor een gedifferentieerd gezondheidsbeleid voor vrouwen en mannen, is de doelstelling van deze groep het invoeren van een transversaal genderperspectief binnen de lidorganisaties en de werkgroepen van het Actieplatform.

Op 2 maart 2012 bracht het Actieplatform gezondheid en solidariteit verschillende actoren samen uit het verenigingsleven, de academische en institutionele wereld, vertegenwoordigers van de grote sociale organisaties (vakbonden en mutualiteiten), artsen en andere geïnteresseerden. Het was een gelegenheid voor alle betrokkenen uit de gezondheidssector om hun bezorgdheid te uiten wat betreft de impact van de huidige bezuinigingsmaatregelen op de gezondheid van de gehele bevolking. Gedurende de namiddag werd er gereflecteerd over mogelijke alternatieven op het huidig beleid.

Kort door de bocht kunnen we stellen dat er een breed consensus was over het belang van het “solidariteitsprincipe”, maar ook dat bezuinigingen een politieke keuze zijn en geen fataliteit.

Gezondheid moet lokaal verankerd zijn en dicht bij de gemeenschap staan, dit met zowel een visie op gezondheidszorg als gezondheidspromotie en de sociale determinanten van gezondheid.

Sinds enkele jaren werkt het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit voornamelijk aan een  « globale » ondersteuning van lokale en participatieve initiatieven die inzetten op de sociale determinanten van gezondheid.

In het handvest van het Actieplatform benadrukken we de wens om goede arbeidsomstandigheden de verdedigen voor het gezondheidspersoneel. Er werd beslist om dit debat te verbreden naar de thematiek 'werk' als sociaal determinant voor gezondheid.

De invloed van arbeidsomstandigheden en tewerkstelling op gezondheid wordt immers nog steeds onvoldoende in rekening gebracht door het volksgezondheidsbeleid.

Actieplatform Gezondheid & Solidariteit
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
+32(0)2/209 23 64
info@gezondheid-solidariteit.be
IBAN: BE21 5230 8060 9503
Ondernemingsnummer: 0535.605.294

Nieuwsbrief

Volg ons

Vind ons op Facebookons RSS feed