Determinanten van internationale gezondheid

De werkgroep beoogt in de eerste plaats de kennis te verbreden en het inzicht te verdiepen in de sociale determinanten van gezondheid en de relatie tussen gezondheid en structurele ongelijkheden (bv. ras, geslacht, sociaal-economische status, enz.). Daarnaast wil de werkgroep gezondheids- en ontwikkelingswerkers bewust maken van en mobiliseren rond de determinanten van gezondheid en de structurele factoren daarvan. Tenslotte wil de WG pleitbezorger zijn van dit thema.

Interne werking van de groep

De werkgroep komt tweemaandelijks samen. Afhankelijk van de werkdruk organiseren we extra vergaderingen met een kleinere , de voorstellen uit deze kleinere besprekingen worden op meegenomen naar de werkgroep om ieders steun te krijgen. In het werk van de werkgroep streven wij ernaar geografische en genderdiversiteit, dekolonisatie en antiracisme, intersectionaliteit, en milieuaspecten in onze processen op te nemen. De werkgroep wordt voorgezeten door Viva Salud en Memisa.

Coördinator: Sarah Derdelinckx

Leden

  • Caroline Bal (FOS)
  • Bram De Vos (DGD)
  • Marijke Ceyssens (Memisa), 
  • Christian Roberti (AEFJN), 
  • Cassandre Dumont (MSF),
  • Jasper Thys (Viva Salud), 
  • Ramahatafandry Voahangy
  • Xavier Debethune (voormalig coordinator Be-Cause Health )
  • Valérie Van Belle (CM)
  • Magalie Schotte (coordinator Be-Cause Health)

Artikels

Determinanten van internationale gezondheid

Coördinatie

Sarah Derdelinckx