Europees netwerk

Het Europees Netwerk is ontstaan uit de wens van organisaties om zich te verenigen tegen het op Europees niveau opgelegde beleid van vermarkting van de gezondheidszorg en de sociale bescherming. Het doel is de verdediging van een universele, solidair gefinancierde gezondheidszorg en sociale bescherming. Voorts stelt het netwerk het bezuinigingsbeleid aan de kaak dat in heel Europa de stelsels van gezondheidszorg en sociale bescherming aantast. 

De organisaties die lid zijn van het netwerk strijden op lokaal niveau tegen de commercialisering en privatisering van de zorg. Het netwerk verenigt gebruikers en werknemers in de gezondheidszorg, vakbonden en verenigingen, partijen en sociale platforms.

Interne werking van de groep

De vergadering gaan tweemaandelijks door. Afhankelijk van de werkdruk organiseren we extra besprekingen met een kleinere groep (om de activiteiten concreter te maken) – de voorstellen uit deze kleinere besprekingen worden op de werkgroep besproken om ieders steun te krijgen. Deze groep werkt ook nauw samen met PHM Europe door middel van verschillende activiteiten voor gemeenschappelijke doelstellingen in verband met de strijd tegen commercialisering (open brief, oproep tot mobilisatie, pleitbezorging voor de EU en nationale beleidsmakers in Europa, uitwisseling van ervaringen en succesvolle strijd). Het Europese netwerk heeft een netwerk opgezet van internationale partners die zich met deze vraagstukken bezighouden en met wie wij evenementen organiseren: Alter Summit, International People’s Health University (IPHU), PHM Canada, PHM Global, Corporate Europe Observatory (CEO), Universiteit voor Sociale Bewegingen en Solidariteiten.

Cöordinator: Sarah Derdelinckx

Meer informatie: http://europe-health-network.net/

Leden

  • 🇧🇪 : CNE, Setca-Bbtk, CGSP, Santé en Lutte, Mouvement Ouvrier Chrétien, Attac Bruxelles, Viva Salud,
  • 🇧🇬: AРК – Автономна Работническа Конфедерация – Confédération autonome des travailleurs , Bulgarian Union SBMS
  • 🇪🇸: Mareas Blancas
  • 🇫🇷: Sud Santé / Notre santé en danger, Ensemble, Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 
  • 🇬🇷: Pharmacies autogérées 
  • 🇮🇪: Université de Dublin
  • 🇮🇹: Dico 32 Lombardie, Medicini Demokratika
  • 🇳🇱: FNV
Europees netwerk

Coördinatie

Sarah Derdelinckx