Gender en Gezondheid

Op initiatief van drie organisaties die lid zijn van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit: le Monde Selon les femmes, Femmes et santé en Cultures & santé, is een nieuwe werkgroep “Gender en gezondheid” van start gegaan.

Naast het onmiskenbare belang om aandacht te besteden aan een genderspecifiek gezondheidsbeleid, is het doel van deze werkgroep ook de implementatie van een transversaal genderperspectief binnen de lidorganisaties en werkgroepen van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit. De werkgroep was van 2014 tot 2016 actief met workshops over gender en gezondheid en schreef een handleiding over dit thema.

Gezondheid en gender

Coördinatie

Sarah Derdelinckx