Gezondheid, crisis en alternatieven

Met het oog op de parlements- en Europese verkiezingen van 2019 wilde het Actieplatform het debat over ons zorgstelsel openen. Er zijn veel teksten geproduceerd waaruit de schade blijkt van een neoliberaal beleid dat gezondheid beschouwt als een gebied dat moet worden overgeleverd aan de wetten van de markt. Maar de vraag die direct opkomt is: “Is het mogelijk om iets anders te doen, anders? “. De werkgroep “Gezondheid, crisis en alternatief” werd daarom opgericht om na te denken over een alternatief model voor het gezondheidszorgstelsel, gebaseerd op een geloofwaardige begrotingsvisie, dat de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor iedereen zou verbeteren. De werkgroep herinnert eraan dat actie op het gebied van gezondheidsdeterminanten van het allergrootste belang is en dat het gezondheidszorgstelsel noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van een bredere visie op sociale bescherming, en heeft zich ten doel gesteld de modaliteiten van een alternatief gezondheidszorgstelsel vast te stellen en te bepalen hoe dit kan worden verwezenlijkt.

Coördinator: Liesbeth Lemmens

Leden

Gezondheid, crisis en alternatieven

Coördinatie

Sarah Derdelinckx