Lokale aanpak van gezondheid

Bevordering van lokale en participatieve acties met betrekking tot de sociale determinanten van gezondheid, om zo de gezondheid van de bevolking te verbeteren en sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen. 

Interne werking van de groep

Een groep van 13 actieve leden komt elke maand bijeen in een stuurgroep, COPIL (comité de pilotage) genaamd. Er zijn ook regelmatig bijeenkomsten met burgers, de zogenaamde uitgebreide COPIL. Tenslotte is er een mailinglist van 150 leden die op de hoogte willen worden gehouden van de ontwikkeling van het project, maar niet aan de vergadering kunnen deelnemen.

Leden

Activiteiten

Samen voor gezondheid

Coördinatie

Liesbeth Lemmens
Liesbeth Lemmens